De azi, potrivit unui Ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, creşte valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile, de la 30 de zile – 60 de zile, cât e acum, şi se dublează numărul de zile de îngrijiri la domiciliu de care pot beneficia persoanele asigurate. De asemenea, creşte finanţarea pentru medicina de familie, iar asiguraţii vor avea dreptul la noi servicii medicale, decontate de Casa de Asigurări în spitalizare de zi. Potrivit informaţiilor furnizate de conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Tulcea este vorba despre Ordinului comun MS/ CNAS nr.980/610/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018, a H.G 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia și a H.G nr. 416/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la H.G nr. 140/2018.

„Potrivit actelor normative adoptate luna trecută pentru creşterea accesului asiguraţilor la servicii medicale au fost operate unele modificări la nivelul asistenţei medicale.

Astfel, la nivelul asistenţei medicale primare, valorile minim garantate ale punctului ”per capita” și pe serviciu au fost majorate, având în vedere sumele aprobate pentru segmentul de asistență medicală primară prin Legea nr. 50/2019 – legea bugetului de stat pe anul 2019.
(1) Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului “per capita”, unică pe ţară, creşte cu 34,48% față de anul trecut și este de 7,8 lei – față de 5,8 lei cât a fost în anul 2018.

(2) Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu medical, unică pe ţară, creşte cu 25% față de anul trecut și este de 3,5 lei – față de 2,8 lei cât a fost în anul 2018.

(3) pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal, medicul de familie eliberează – la prima prezentare – un document prin care se atestă la femei existența sarcinii, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii de bază;

La nivelul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice:

90 de zile calendaristice, valabilitatea biletului de trimitere pentru bolile cronice :
(în prezent, valabilitatea biletelor de trimitere variază, de regulă, între 30 de zile şi 60 de zile, funcţie de mai multe criterii, printre care se numără boala cronică a pacientului şi tipul investigaţiei recomandate. În doar câteva situaţii punctuale, biletul e valabil 90 de zile).
Precizăm că pentru servicii medicale oncologice, nu este nevoie de bilete de trimitere nici la medicii specialiști pentru consult, nici pentru internarea de zi sau spitalizare continuă.
Biletele de trimitere – valabile 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice ( atât pentru analize medicale paraclinice, de laborator cât și pentru servicii medicale specialități clinice) intră în vigoare începând cu cele emise azi, 1 iulie 2019 (cele eliberate până la 30 iunie 2019 își păstrează valabilitatea conform termenelor anterioare).

La nivelul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice:

– dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu obligația prezentării de către asigurat a biletului de externare/scrisorii medicale din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării (în prezent este necesară reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea); – măsura are în vedere reducerea birocraţiei la nivelul asiguraţilor.

La nivelul asistenţei medicale spitaliceşti:
– a fost extins pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi (endoscopii digestive inferioare, etc.)

Persoanele asigurate de sex feminin vor avea dreptul la noi servicii în ambulatoriu
Femeile din grupa de vârstă 25-64 ani, care au rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin, vor putea beneficia, în ambulatoriu, de tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Aceste servicii se decontează dacă sunt acordate în ambulatoriu de specialitate clinic, de către medici cu specialitatea Obstetrică – Ginecologie”, se arată într-un comunicat de presă al Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, semnat de preşedintele director general ec. Eugenia Vasile.

Articolul precedentCampania „ATENȚIE LA VITEZĂ” – 250 de amenzi în trei zile!
Articolul următorTentativă de fraudă la Bacalaureat: Un elev din Măcin a fost prins cu telefonul mobil la examen