Legea Turismului, o lege mult aşteptată de toată suflarea din acest sector şi o lege care ar putea aduce anual miliarde de euro bugetului de stat, se află din nou în dezbatere publică după ce a fost „adaptată” pe ici pe colo, prin părţile esenţiale. Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării consideră că este absolut necesară și utilă adoptarea Legii turismului însă cu un amendament.

„Pentru a menține ideea de parteneriat public privat în Organizația de Management al Destinaţiei este necesar ca noul proiect de lege să sufere următoarele modificări: la articolul 5, alineatul 2 să se facă menţiunea că Organizația de Management al Destinaţiei se înființează ca parteneriat public privat cu reprezentativitate de 50-50%. În plus, la articolul 5, alineat 5 să se elimine sintagma  cel puțin 50% din cadrul textului de lege din toate articolele care fac referire la reprezentativitate în cadrul OMD pentru că reprezentativitatea trebuie să fie de 50-50% fără alte sintagme de genul  minim sau  cel puțin. Ca propunere din partea organizaţiei noastre, la articolul 5, alineat 5, litera C ar trebui făcută precizarea că în cazul apariției situației de balotaj votul decisiv aparține președintelui OMD și nu așa cum este stipulat în proiectul de lege, respectiv votul decisiv aparține Autorității Publice”, a declarat Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării.

În plus, tocmai pe acest subiect spre ştiinţă ministrului Bogdan Trif i-a fost transmis următorul punct de vedere din partea Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării:  „Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, s-a constituit în baza OG 26/2000 privind la asociații și fundații, dobândind personalitate juridică în baza sentinţei civile nr. 6 din 24.04.2018, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 545/327/2018.

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării este constituită pe criteriul teritorial, ca platformă de parteneriat public -privat a UAT – rilor și patronilor județul Tulcea ce operează în Industria Ospitalităţii (Hospitality Industry), acționând constant pentru că turismul românesc să devină o ramură strategică a economiei naţionale şi să fie inclus ca atare în politicile de dezvoltare ale Guvernului.

Una din reuşitele legislative extrem de importante pentru dezvoltarea acestui sector strategic al economiei naţionale este conceptul de dezvoltare integrată prin Organizaţii de Management al Destinaţiilor Turistice, concept legiferat în vara anului trecut, prin Ordonanţa Guvernamentală pentru modificarea şi completarea OG nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism din România.

Acest concept prevede un parteneriat viabil intre autoritatea publică locală şi organizaţia patronală din destinaţia turistică, parteneriat constituit cu personalitate juridică în baza OG 26/2000.

În acest context considerăm că proiectul legii turismului referitoare la conceptul de gestionare integrată a destinaţiilor turistice din ţara noastră prin organizaţiile de management al destinaţiilor, poate și trebuie să suporte câteva modificări, cu referire la precizările din CAPITOLUL II – Susţinerea şi promovarea activităţîi turistice, în care este stipulat:

“Art. 5 alin. (2) Organizaţia de management al destinaţiei se înfiinţează prin asocierea autorităţilor publice locale, consilii locale și, după̆ caz, consilii judeţ̧ene/consiliul general al municipiului Bucureșţi, de pe teritoriul destinaţiei turistice, cu plătitori de taxă specială̆ pentru promovare turistică̆ de la nivelul destinaţiei turistice…”

Din această sintagmă, a dispărut precizarea ca parteneriatul public-privat care va urmări gestionarea integrată a resurselor destinaţiei turistice trebuie să fie unul echilibrat, fiecare parte deţinând dreptul de vot de 50%, fiind absolut necesară introducerea acestei precizări.

De asemenea, în aliniatul (5) din Art. 5 – “Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei de management al destinaţiei, în cadrul căreia autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura reprezentativitatea de cel puţîn 50%, decizia membrilor este luată̆ prin vot majoritar, astfel:

  1. a) Pentru autorităţile administraţiei publice locale:
  2. în cazul în care din cadrul organizaţiei de management al destinaţiei face parte o singură̆ autoritate a administraţiei publice locale, aceasta deţâne minim 50% din numărul total al voturilor;
  3. în cazul în care din cadrul organizaţiei de management al destinaţiei fac parte mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale, acestea asigură cumulat reprezentativitatea de cel puţîn 50%, iar ponderea votului este proporţională cu valoarea sumelor virate la bugetul organizaţiei de management al destinaţiei de fiecare dintre acestea, de la constituirea organizaţiei de management al destinaţiei şi până la data de 31 decembrie a anului precedent;”

Concret, trebuie specificat clar faptul că autoritățile administrației publice locale/județene trebuie să asigure reprezentativitatea de 50%…., fără alte precizări de ”minim sau cel puțin”.

La Art. 5 alin. (5) c) constatăm o formulare nefericită – “În cazul apariţiei situaţiei de balotaj la exprimarea voturilor membrilor organizaţiei de management al destinaţiei, votul decisiv aparţâne autorităţîi publice locale.

Acest alineat poate fi eliminat din textul de lege sau poate fi reformulat – ”În cazul apariţiei situaţiei de balotaj la exprimarea voturilor membrilor organizaţiei de management al destinaţiei, votul decisiv aparţâne președintelui organizației de management al destinației”.  Cu restul proiectului de lege suntem de acord”

Articolul precedentConstructor din Slobozia pentru Varianta din Babadag!
Articolul următorZiua Internațională a Toleranței