Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a încheiat cu succes, selecţia proiectelor declarate admise în urma finalizării procedurilor de evaluare pentru Măsura 3 – Guvernanță locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei din cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

Numărul proiectelor declarate admise este de treisprezece proiecte în valoare totală a cheltuielilor eligibile de 15.927.679,60 lei echivalentul a 3.572.430,10 euro, iar valoarea ajutorului public nerambursabil este de 15.641.741,14 lei echivalentul a 3.508.296,77 euro. Important de subliniat este faptul că valoarea fondurilor alocate prin FLAG Delta pentru Măsura 3 – Guvernanță locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei a fost de 3.670.000 euro.

În cadrul şedinţei Comisiei de Selecţie au fost prezenţi preşedintele Daniel BUHAI (Preşedinte Asociaţia RO-PESCADOR) iar în calitate de membri Raluca-Andreea Bumbac (reprezentant Consiliul Judeţean Tulcea), Balaban Cătălin (Preşedinte Asociaţia “Golovița”) şi Ivan Potzaichin (Preşedinte Asociaţia” Ivan Patzaichin – Mila 23”).

„În cadrul şedinţei de selecţie au fost analizate cele treisprezece proiecte care au fost declarate admise în urma finalizării procedurilor de evaluare din cadrul compartimentului de Evaluare şi Selecţie al FLAG Delta Dunării şi au fost declarate selectate spre finanţare toate proiectele acestea îndeplinind condiţia de coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei şi a celorlalte criterii de selecţie în conformitate cu Procedură Operaţională de Selecţie a FLAG Delta Dunării.

Din proiectele selectate spre finanţare în cadrul prezentului apel pe acesta Măsură de finațare se regăsesc patru proiecte ai căror solicitanţi sunt din mediul privat reprezentând organizaţii nonguvernamentale, lăcașe de cult religios, şi organisme private din domeniul medical, proiecte ce se adresează comunităţilor din teritoriul flag prin studierea şi posibilitatea dezvoltării de noi resurse de pescuit la Marea Neagră, promovarea şi patrimoniului cultural şi religios la nivel de teritoriu, iar ultimele doua se adresează dezvoltării serviciilor socio medicale la nivelul Deltei Dunării. Pe de altă parte, în cadrul celor nouă proiecte selectate spre finanţare depuse de către Autorităţii Publice locale se regăsesc proiecte ce sunt în concordanţă cu activităţile eligibile finanţate în cadrul acestei măsuri, respectiv accesul la serviciile de bază în zonele pescăreşti greu accesibile (servicii medicale, etc.), identificarea, crearea, certificarea, promovarea şi monitorizarea menţinerii condiţiilor de acreditare/atestare a: produselor tradiţionale, reţetelor consacrate, scheme de calitate europene DOP (denumire de origine protejată), IGP (indicaţie geografică protejată), STG (specificaţie tehnică garantată,) şi a produselor brand local, certificare de produse tradiţionale locale, etc”, a declarat managerul de proiect al FLAG Delta Dunării, Valentin Moldoveanu.

Articolul precedentPentru copii, dar şi adulţi: Cursuri gratuite de limba chineză la Liceul Ion Mincu din Tulcea!
Articolul următorSimpozion cu prilejul Zilei Armatei Române!