În avanpremiera Zilei Armatei României, Centrul Militar Judeţean Tulcea în cooperare cu unităţile militare din Garnizoana Tulcea au organizat azi un simpozion cu tema „Armata României în cadrul Alianței Atlanticului de Nord”.

Eforturile pentru a deveni membru NATO au fost răsplătite în cadrul Reuniunii la nivel înalt de la Praga (21-22 noiembrie 2002), când Romania a primit invitaţia de a începe negocierile de aderare la Alianţă alături de alte şase state candidate, respectiv Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia şi Slovacia. La pregătirea României pentru integrarea în NATO, un rol esenţial l-a jucat cooperarea militară bilaterală România-SUA, care s-a diversificat şi dezvoltat prin programe precum MIL-TO-MIL, IMET (International Military Education and Training) cât şi în cadrul Parteneriatului pentru Pace sau operaţiunilor ONU de menţinere a păcii.

„În perioada de pregătire pentru aderarea la NATO, România s-a implicat activ în acţiuni umanitare şi de menţinere a păcii sub egida ONU sau OSCE. De fapt, în Planul de acţiuni prioritare pentru pregătirea aderării României la NATO, a fost inclusă, ca prioritate, participarea la operaţii în sprijinul păcii. De asemenea, România a participat la numeroase activităţi din cadrul PfP.

În 2004, la Summitul de la Istanbul, România a fost primită în rândul statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice. Astfel, Armata României a intrat, odată cu acest moment important, într-o nouă etapă de transformare, destinată creării unei forţe flexibile şi expediţionare, capabile să-şi asume responsabilităţi sporite în apărarea colectivă, în managementul crizelor şi în operaţiunile de combatere a terorismului. Astfel a fost necesar  un nou set de misiuni şi cerinţe pentru instituţia militară care încorporează responsabilităţile de securitate asumate de România ca membru NATO.

Integrarea României în structurile euroatlantice a făcut ca armata să joace un rol semnificativ în sistemul NATO de apărare colectivă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor membre, obligaţie reieşită cu claritate din statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice. Armata reprezintă instrumentul militar prin care statul român îşi duce la îndeplinire obligaţiile asumate prin tratatele şi convenţiile internaţionale, în ceea ce priveşte garantarea şi asigurarea securităţii şi păcii în lume45.

Capabilităţile şi deprinderile personalului militar român, dobândite cu prilejul participării la misiunile NATO a constituit baza creşterii nivelului de profesionalism necesar planificării şi desfăşurării acţiunilor militare într-un cadru multinaţional, în condiţii diferite de ordin geopolitic, de relief şi climă, de tradiţie şi civilizaţie.

Valoarea corpului de cadre militare şi a capabilităţilor probate ale întregului personal au întrunit aprecierea unanimă a factorilor de decizie din ţările membre NATO, precum şi a personalităţilor militare, care consideră Armata României ca un partener credibil şi de nădejde. După dobândirea statutului de ţară membră NATO, România şi-a sporit participarea la misiunile internaţionale atât sub egida Alianţei Nord-Atlantice”, a amintit în cuvântul său comandantul Unităţii Militare 02557 Tulcea, locotenent-colonel Cosmin Frone.

Articolul precedentDe la FLAG Delta: 13 proiecte eligibile pentru o finanţare de peste 15 milioane de lei!
Articolul următorȘtefan Coman, președintele juriului Festivalului „La porțile dorului”