Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat procedura de licitație pentru Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 194 de unități administrativ-teritoriale (UAT).

Astfel, ANCPI a publicat săptămâna trecută în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul pentru achiziţia de „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 194 de unități administrativ-teritoriale”.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Achiziția se desfășoară pe 36 de loturi și se va finaliza cu încheiere de acord cadru/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Bugetul maxim estimat este de 202.300.056 lei. Trei dintre aceste unităţi administrativ teritoriale sunt din judeţul nostru şi anume Baia, Ceamurlia de Jos şi Somova.

„Sunt fonduri europene de această dată care se alocă pentru aceste servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 194 de unități administrativ-teritoriale (UAT) iar anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2018/S 196-443574, astfel încât la procedură poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 noiembrie 2018”, ne-a confirmat Emilia Şerpescu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea.

Proiect cu peste 265 de milioane de euro finanţare europeană

ANCPI a încheiat, pe 26 septembrie 2018, contractul de finanțare a Proiectului major cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), respectiv Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” ce completează obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe și localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

La final de 2018 vom avea în judeţ 23.319 cărţi funciare pentru tot atâtea imobile

În judeţul Tulcea, servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor s-au derulat până acum în 29 de UAT-uri, din care doar în Văcăreni s-a finalizat întregul proces, la Luncaviţa se fac ultimele corecţii în timp ce la Jijila se fac ultimele măsurători. Potrivit statisticii la zi de la nivelul judeţului Tulcea au fost înregistrate un număr de 23.319 imobile dintr-un număr de 78 de sectoare aparţinând de 29 de unităţi administrativ teritoriale.

La nivel naţional, Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) a vizat până acum aproximativ 890.000 de imobile. Dintre acestea, aproximativ 230.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 2005-2015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul național se derulează în toate județele țării, cărțile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetățeni.

Programul național de cadastru și carte funciară, gestionat de ANCPI, are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților imobiliare din România într-un registru unic și se derulează la nivelul întregii localităţi sau la nivel de sector cadastral, prin lucrări contractate de către ANCPI/primării.

Câte 155.000 de lei pentru fiecare primărie pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru

Suma totală alocată de ANCPI, în 2018, pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, este de peste 400 de milioane de lei. Astfel, în 2018, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate primi 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 150.000 de lei în 2017 și 135.000 de lei în 2016. Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Ca urmare a acestui demers, 1.835 de primării au încheiat contracte de prestări servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate să execute lucrări de cadastru general, pentru un număr estimat de peste 2.146.000 de imobile.

În ceea ce privește stadiul implementării PNCCF, în prezent, dintre cele 3.181 de UAT- uri din România, 54 de comune din 19 județe sunt cadastrate în proporție de sută la sută. De asemenea, au fost finalizate lucrări în 2.406 sectoare cadastrale, cu o suprafață de peste 237.924 de ha.

Totodată, sunt în desfășurare lucrări de cadastru general la nivelul întregii localități, în 182 de UAT-uri, precum și în 25.481 de sectoare cadastrale, cu o suprafață estimată de peste 3.600.000 de ha.

Articolul precedentCâinii agresivi terorizează populaţia din Babadag
Articolul următorPe primul loc în top: Patru din zece firme tulcene au acţionariat feminin!