oznor

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a finalizat acțiunea pilot de marcare a unor sectoare de linii electrice aeriene din RBDD, acțiune ce face parte din proiectul DANUBEparksCONNECTED – Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED – Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), finanțat din Programul Transnațional Dunărea.   

Proiectul urmărește crearea unei punți de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului și a habitatelor dunărene și pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor Uniunii Europene.

Delta Dunării este un loc vital de reproducere, odihnă și iernat pentru păsări, iar Dunărea este un coridor aerian de importanță europeană. Liniile electrice aeriene sunt bariere pentru acest coridor. În cadrul acestui proiect, ARBDD, cu sprijinul sectorului energetic din România, urmărește dezvoltarea unui concept de acțiune împotriva coliziunii și creșterea gradului de conștientizare în regiune cu privire la această problemă.

Coliziunea păsărilor cu liniile electrice rezultă dintr-un amestec complex de factori biologici, tehnici și de mediu. Aspectele tehnice, de inginerie, includ mărimea liniilor electrice, amplasarea și orientarea lor, configurația acestora, tipul structurii pe care sunt montate, etc. Multe studii realizate pe linii electrice cu rate mari de coliziune indică faptul că riscul de coliziune poate fi redus cu 50% până la 80% atunci când aceste linii sunt marcate.
Coliziunile și electrocutările păsărilor cu liniile electrice provoacă atât mortalități semnificative pentru populațiile speciilor de păsări sălbatice cât și pagube materiale, astfel încât există motive economice întemeiate pentru aplicarea unor soluții tehnice de minimizare a impactului.

Pe baza primelor rezultate obținute în studiul de „Inventariere și monitorizare rețele electrice dunărene” în cadrul căruia s-au inventariat liniile electrice de înaltă tensiune care traversează sectorul românesc al Dunării, precum și liniile de medie și înaltă tensiune din Delta Dunării, s-a identificat sectorul de linie electrică aeriană (LEA) care prezintă un grad ridicat de risc privind coliziunea și electrocutarea pentru speciile de păsări, mai ales în perioadele de migrație.
Activitatea de marcare s-a realizat pentru un sector de 2,5 km de  linie electrică din RBDD prin montarea de dispozitive de avertizare a păsărilor. Sectorul marcat este situat între ecluzele Edighiol și Periboina și face parte din LEA 20kV, instalații ce sunt proprietate a Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral.

Metodele de marcare pentru liniile electrice aeriene sunt incluse în Documentul de poziție al Rețelei de Arii Protejate Dunărene privind conservarea speciilor de păsări și liniile electrice.

Dispozitivele FireFly de protecție pentru păsări conțin elemente vizuale care ajută păsările să sesizeze de la distanță prezența conductoarelor liniilor electrice și să evite astfel coliziunile potențial letale cu acestea. Suplimentar, prezența acestor dispozitive previne ca păsările să își construiască cuiburi pe stâlpi și fire.
Dispozitivele au fost montate cu ajutorul prăjinilor electroizolante pe liniile electrice la distanțe de 10 m unul față de celălalt, alternându-se poziționarea lor pe fiecare din conductoarele liniei, prin forma și mișcarea lor (balansare + rotire) acestea fiind foarte ușor de observat și determinând îndepărtarea păsărilor de instalație. Dispozitivele conțin o placă din material plastic translucid pe care sunt fixate plăcuțe reflectorizante și luminiscente pe timp de noapte de mai multe culori, care pot fi ușor observate atât pe timpul zilei cât și în condiții de lumină scăzută, ploaie sau ceață.

Lucrările au fost executate cu personal calificat urmărindu-se respectarea tuturor măsurilor de siguranță, de protecție împotriva electrocutărilor, a normativelor pentru proiectarea rețelelor de cabluri electrice cu privire la distanțe, apropieri, coexistența cu alte instalații, a cerințelor legale și de reglementare aplicabile privind protecția mediului.

Informații suplimentare privind proiectul DANUBEparksCONNECTED
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este partener în  ProiectulDANUBEparksCONNECTED – Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED – Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2, ce este implementat în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Proiectul este structurat în șapte pachete de lucru: 1. Managementul Proiectului; 2. Activități de comunicare și diseminare; 3. Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene- WILDisland; 4. Coridorul de Habitate Aer- rute libere de migrație Dunărene. ARBDD este partener responsabil în cadrul acestui pachet de lucru; 5. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni); 6. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Păduri de Luncă Riverane); 7. Elaborarea și Ancorarea Strategiilor Coridoarelor de Habitate Dunărene.
Pachetul de lucru 4 – Coridorul de Habitate Aer – rute libere de migrație dunărene colaborează cu sectorul energetic și dezvoltă o abordare de tip cele mai bune practici. Rezultatele așteptate sunt inventarierea liniilor electrice dunărene, elaborarea unei Strategii în cadrul unei abordări integrative și obținerea unui acord comun asupra măsurilor de reducere a coliziunii și electrocutării și de conservare a speciilor de păsări.

Partenerul lider este Parcul Național Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din 9 țări dunărene: Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, Croația, Bulgaria, România, Serbia, Republica Moldova.
Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 349.781,25 Euro din care contribuția proprie a ARBDD este de 6.995,63 Euro.

Articolul precedentPoliţiştii au reţinut un şofer beat, care avea permisul suspendat. S-a propus arestarea preventivă
Articolul următorŞi judecătorii tulceni sunt nemulţumiţi de forma OUG 7/2019, dar nu protestează!