Consiliul județean Tulcea s-a întrunit luni pentru a vota, printre altele, un proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea.
Iniţierea proiectului de către preşedintele Horia Teodorescu a fost impusă de o prevedere din ghidul de finanţare, potrivit căreia Consiliul Județean în calitate de beneficiar eligibil pentru cererea de finanțare a proiectului de modernizare a portului și falezei Tulcea ar fi  obligat să deţină direct în administrare imobilele ce vor fi reabilitate și modernizate.

„Au fost discuţii de peste trei ore pe această temă, cu argumente pro şi contra iar la final am convenit că e mai bine să nu mai lăsăm nicio portiţă de interpretare şi să transferăm dreptul de administrare direct Consiliului Judeţean cel puţin pe perioada implementării proiectului şi pe perioada de monitorizare eventual” a transmis consilierilor preşedintele Horia Teodorescu.

Scurt istoric

Conform Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 99/2014, Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 133/2017 și a Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 115/2018, aceste bunuri au fost înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 57/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârile Consiliului Județean Tulcea nr. 137/2017 și nr. 115/2018, imobilele precizate mai sus au fost transmise în administrarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”.
„În urma unei analize primare a situației economico-sociale a județului Tulcea și a necesităților acestuia, a fost identificată oportunitatea de dezvoltare prin conectarea județului la coridoare de transport, atât rutier cât și naval, fapt ce ar asigura o dezvoltare sustenabilă a zonei prin valorificarea potențialului și resurselor acesteia.
Una dintre componentele importante care concură la calitatea acestor activități o constituie asigurarea transportului în Delta Dunării a turiștilor, care presupune existența unei infrastructuri de transport moderne și suficiente. În acest context, Consiliul Județean Tulcea intenționează să obțină finanțare pentru un proiect ce vizează dezvoltarea portului Tulcea, în cadrul căreia sunt eligibile activități de modernizare și dezvoltare a infrastructurii în porturile românești maritime și interioare (fluviale).
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 152/2018 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”. În vederea realizării investiției, este necesară retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina, imobilele revenind în administrarea Consiliului Județean “se precizează în nota de fundamentare a proiectului,semnată de președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

 

Articolul precedentApel IICCMER pentru rudele şi urmaşii deţinuţilor de la Periprava
Articolul următorAlbert Pănuţă va lupta în Japonia, în cel mai tare circuit de arte marţiale