Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a dat un raport favorabil propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii salarizării prin care se acordă un spor de izolare de 25% personalului specializat care lucrează în primăriile din Delta Dunării.

În calitate de co-iniţiator, alături de deputatul Lucian Eduard Simion, deputatul Anişoara Radu, membru în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a declarat: „Acest spor se justifică întrucât specialiştii din primării sunt oameni care fac eforturi mari pentru a ajunge să îşi desfăşoare activitatea acolo. Tocmai din cauza izolării acestor localităţi din Delta Dunării riscăm ca aceşti specialişti să plece dacă nu beneficiază de aceste sporuri. Este vorba despre contabili-şefi, jurişti, arhitecţi care nu sunt dispuşi să vină cu barca în Delta Dunării să îşi desfăşoare activitatea pentru un salariu atât de mic”.

Legea salarizării aflată în vigoare spune foarte clar că orice salariu din unitatea administrativ-teritorială nu poate depăşi salariul viceprimarului, care poate fi unul dintre consilierii aleşi iar ca nivel de studii poate fi şi analfabet sau absolvent de patru clase. Prin urmare, pentru un specialist cu studii superioare, un salariu sub cel al viceprimarului nu este normal.

Potrivit expunerii de motive, „iniţiativa legislativă este necesară pentru reintroducerea sporului de izolare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi majorarea coeficientului de salarizare pentru primarii şi viceprimarii aleşi în aceste primării.

Acest spor, prevăzut de legislaţia actuală, este absolut necesar pentru zona Rezervţiei iar legiuitorul a considerat încă din 1996 că un astfel de spor se impune în zona menţionată. Ca urmare, Guvernul a adoptat Ordonanţa nr.27/1996, care la art. 1 alin.(I) şi la art.5 alin.(1) prevedea acordarea de facilităţi pentru categoriile socioprofesionale menţionate. Facilitiiţile au fost menţinute şi după intrarea în vigoare a Legii 284/2010, prin aplicarea prevederilor art.25 alin.(I) şi (2) din anexa nr.VII. Eliminarea acestui spor prin Legea 153/2017 creează pericolul ca primăriile din aceste zone să funcţioneze fără personal calificat. Deja există un deficit accentuat de personal, din cauza gradului de izolare al regiunii, unde este foarte greu să atragi specialişti

De asemenea, neintroducerea unui coeficient majorat de salarizare pentru primarii şi viceprimarii aleşi ar putea avea consecinţe negative, existând un pericol real ca persoane calificate, care cunosc problemele comunităţii să nu mai candideze, existând deja un deficit de persoane capabile care să-şi dorească să mai candideze în acele zone.

Activitatea unui primar sau viceprimar într-o localitate din zonele menţionate este îngreunată atât de izolarea localitaţii şi posibilitatea redusă de dezvoltare economică a zonei, cât şi de numărul mic al populaţiei rezidente, suprafeţele mari de administrat. Trebuie reţinut faptul că situaţia personalului bugetar încadrat în instituţiile din zona Rezervăţiei Biosferei Delta Dunării este diferită de cea a celor care lucrează în primăriile de la terasă şi nu trebuie ignorate situaţiile speciale cu care se confruntă.

Prin adoptarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din funcţii publice sporul de izolare a fost menţinut şi acordat pentru o serie de categorii socio-profesionale, respectiv pentru angajaţii din sistemul de învăţământ, sănătate, ordine publică şi siguranţă naţională. De asemenea, personalul din anumite autorităţi publice pot beneficia de spor de izolare, precum personalul Administraţiei Publice Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Duniirii”, Gărzii de Mediu, Aviaţiei Civile, Protecţiei Mediului etc.

În cazul în care nu s-ar introduce acest spor şi pentru funcţionarii publici care lucrează în primăriile din zonele respective se va crea o discriminare între aceste categorii socio- profesionale şi se va acutiza deficitul de personal calificat din cadrul primăriilor.

Mai mult, considerăm necesară şi pertinentă introducerea unui coeficient majorat cu 1,5 puncte pentru primarii şi viceprimariI aleşi în primăriile din zona menţionată pentru că aceştia sunt singurii demnitari care în urma aplicării Lg 153/2017 an avut salariile diminuate datorită eliminării sporului de izolare.

De asemenea, iniţiativa are drept scop şi corectarea unei omisiuni din textul legii. Respectiv, la alineatul (2) al articolului 16 se prevede că preşedmtii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene , primarii şi viceprimarii unitătilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte cu fonduri europene nerambursabile pot beneficia de o majorare a indemnizaţiilor cu 25%

Conform prevederilor alineatului (4) al articolului 112 şi ale alineatului (4) al articolului 113 din Legea nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene pot delega către administratorul public calitatea de ordonator principal de credite. Având în vedere acest aspect, considerăm că şi aceştia ar trebui să beneficieze de majorarea de 25% în cazul în care le-a fost delegată calitatea de ordonator principal de credite”.

Articolul precedentLansarea Îndrumătorului Pastoral al Episcopiei Tulcii pe anul 2018
Articolul următor„Caravana filmului românesc“ la Teatrul Jean Bart, în perioada 1-3 noiembrie