Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) a aprobat zilele trecute suplimentarea cotelor de intervenţie la specia mistreţ, pentru perioada de vânătoare 2018 – 2019, numărul exemplarelor ce pot fi vânate, la nivel naţional, fiind stabilit la 27.914, potrivit Proiectului de ordin privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane publicat luni, 6 august 2018. O informaţie foarte importantă este că „în zonele de frontieră cu Ucraina și Moldova, mistreții vor putea fi vânați și de personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Discuţiile cu privire la vânătoarea de extracţie a mistreţilor din fondurile de vânătoare au avut loc săptămâna trecută în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă atunci când au fost luate mai muşte hotărâri cu privire la intervenţia autorităţilor pentru combatere pestei porcine africane (PPA).

Astfel, prin Hotărârea nr. 3 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă din data de 01.08.2018 a fost aprobat Planul suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane prin care au fost dispuse unele măsuri cu incidenţă în domeniul cinegetic, pentru aplicarea cărora Ministerul Apelor şi Pădurilor trebuie să întreprindă anumite demersuri. Măsurile vizează necesitatea recoltării mistreţilor şi a exemplarelor din speciile de prădători, atât din zonele afectate de pesta porcină africană, cât şi din afara acestora, în anumite condiţii şi împrejurări.

Cotele de intervenţie aprobate pentru specia mistreţ în perioada de vânătoare 2018 – 2019 sunt suplimentare cotelor de recoltă aprobate prin Ordinul ministrului Apelor şi Pădurilor din 15 mai 2018, şi la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018 – 14 mai 2019, iar potrivit legii, în situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recoltă suplimentare nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

„Cotele suplimentare de intervenţie pentru specia mistreţ aprobate conform prevederilor art. 1 se realizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Ordin în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, prin metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată la articolele 1 şi 2 ale proiectului de Ordin.

Actul normativ prevede, totodată, la articolul 3, că, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoarea a prezentului Ordin, pe tot cuprinsul ţării se vânează integral speciile de prădători cu păr şi pene admise la vânătoare, în limita cotelor de recoltă aprobate.

Excepţii de la regulă

Tot în proiectul de Ordin se fac şi unele precizări cu privire la excepţii. „Prin excepţie de la prevederile art. 3 şi 4, în zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km şi zona tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează integral mistreţii şi exemplarele din speciile de prădători cu păr şi pene admise la vânătoare, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda <la pândă> şi <la dibuit>, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului. În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova şi Ungaria se va acţiona pentru recoltarea mistreţilor şi a prădătorilor de către vânători şi personal de specialitate al gestionarului cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 540/15.05.2018 şi a cotelor suplimentare aprobate prin prezentul ordin”, se precizează în documentul supus dezbaterii publice.

Proiectul de Ordin privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane este publicat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP), iar cei interesaţi pot transmite opinii şi sugestii în maximum zece zile de la publicare, cel târziu pe data de 16 august 2018.

Prin excepţie, pentru Tulcea şi Constanţa, Insula Mare a Brăilei şi Balta lalomiţei se va proceda la uciderea preventivă a tuturor mistreţilor şi prădătorilor, în condiţiile legi; în zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova şi Ungaria se va acţiona pentru uciderea prin împuşcare a porcilor mistreţi şi a prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizaţi, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, până la linia frontierei de stat, conform prevederilor legale în vigoare iar în punctele de trecere a frontierei se vor institui filtre pentru dezinfecţie, inclusiv dezinfectoare pentru mijloace de transport rutier.

Cotele de extracţie trebuie să respecte prevederile Directivei Europene nr. 60/2002

Printre măsurile aprobate se află reducerea efectivului de mistreţi, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenţie aprobată de Ministerul Apelor şi Pădurilor, în funcţie de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/kmp, conform prevederilor Directivei Europene nr. 60 /2002.

Tot ca măsură propusă, se impune recoltarea probelor la mistreţii împuşcaţi sau găsiţi morţi pentru a se decide destinaţia carcaselor şi anume valorificare sau incinerare şi îngropare. În termen de 30 de zile de la confirmarea virusului se vânează integral prădătorii din zonele afectate iar vânătoarea organizată în zonele afectate şi în afara lor se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat. În plus, în zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoare aflat pe raza UAT respectivă se realizează vânătoare intensivă, până la limita cotelor optime a efectivelor de mistreţi.

Nu în ultimul rând, la nivel naţional, cu ajutorul autorităţilor publice locale, la intrările şi ieşirile din zonele infectate şi din gospodăriile populaţiei care deţin porci se vor instala dezinfectoare individuale, în termen de maximum 5 zile de la adoptarea prezentului plan de măsuri. Substanţele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autorităţile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul consiliilor judeţene din fonduri cu destinaţie specială pentru PPA.

Culturile în care se găsesc mistreţi morţi nu se ard, dar vor fi dezinfectate

Potrivit proiectului de Ordin, plantele afectate sau consumate parţial în zonele în care au fost găsiţi mistreţi morţi nu vor fi dislocate din zona de cultură ci vor fi neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar. În plus, înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator. Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.

Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament. Singurele metode de prevenţie eficiente sunt menţinerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme şi gestionarea rapidă şi eficientă a posibilelor focare de boală – raportare, restricţii privind mişcarea animalelor, a produselor şi subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile şi controlul circulaţiei animalelor.

 

Asociaţie Fond de vânătoare Nr. mistreţi
AJVPS Tulcea Beştepe 5
AJVPS Tulcea Panduru 5
AJVPS Tulcea Hamcearca 10
AJVPS Tulcea Poşta 5
AJVPS Tulcea Isaccea 7
AJVPS Tulcea Crapina 6
AJVPS Tulcea Smârdan 3
AJVPS Tulcea Carcaliu 8
DS Tulcea Ciucurova 3
AVPS Bendis Bucureşti Tulcea 1
AVPS Bendis Bucureşti Ţiganca 45
AVPS Bendis Bucureşti Niculiţel 11
AVPS Sălcioara Sălcioara 7
AVPS Sălcioara N. Bălcescu 1
AVPS Diana București Malcoci 4
AVPS Căpriorul din Luncă Congaz 9
AV San Rafael Codru 16
AVPS Acacia Casimcea 12
AVPS Mioriţa Fântâna Mare 24
AVPS Turcoaia Cişmeaua Nouă 3
AVPS Cocorul Tulcea Făgăraşu Nou 19
AVPS Omerta Hunting Mircea Vodă 10
AV Predeşti Hăbud Cerna 6
AVPS Câmpulung Muscel Nalbant 2
AVPS Dunărea Carcaliu Jijila 5
AVPS Lucky Hunting Traianu 6
Articolul precedentUn elev din Sulina reprezintă România la Olimpiada Internațională a Elenismului!
Articolul următorEutanasierea şi ecarisarea suinelor de la Pigcom are toate avizele necesare!