Până în data de 10 iulie 2019, la sediul Consiliului Județean Tulcea se pot depune dosarele de finanțare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Administrația Fondului de Mediu (AFM) a transmis Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România o adresă prin care informează că scopul acestui program îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru locuințele situate la cel puțin 2 km față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și prin reducerea utilizării combustibililor convenționali.

Finanțarea nerambursabilă acordată de către AFM este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie. Sumele se vor acorda eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanțare și pe măsura implementării proiectului.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanțare și care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potențialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM, finanțarea putând fi obținută pentru fiecare gospodărie o singură dată.

În perioada de depunere a cererilor de finanțare, respectiv 10 aprilie – 10 iulie 2019, dosarul de finanțare se depune la sediul Consiliului Județean pe a cărui rază teritorială se află solicitantul, dosarul fiind paginat și opisat într-un singur exemplar. Consiliul Județean este obligat să transmită la sediul AFM, în maxim cinci zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare, dosarele cuprinzând documentele prevăzute în ghidul de finanțare.

Articolul precedentTânăra arsă este transportată în Belgia cu un avion militar, după intervenția Ministrului Sănătății
Articolul următorInvitaţie la meci: Viitorul Constanţa – FCSB în duminica Floriilor