Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială (DAPS) din municipiul Tulcea a deschis încă de luna trecută registrul în vederea acordării ajutoarelor de încălzire pentru iarna 2018-2019, însă faţă de anii trecuţi numărul cererilor este foarte redus.

Potrivit informaţiilor furnizate la sfârşitul săptămânii trecute de Ştefana Zibileanu, directorul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţiei Socială din cadrul Primăriei Tulcea, cu două săptămâni înainte de termenul limită pentru înregistrarea cererilor în vederea acordării ajutoarelor de încălzire pentru iarna 2018-2019, au fost depuse o singură cerere pentru încălzire cu gaze naturale, două cereri pentru încălzire cu energie electrică, doar şase cereri pentru încălzire cu lemne, în timp ce pentru încălzirea centralizată cu energie termică s-au depus 52 de cereri.

„Foarte puţine cereri şi în acest an, mai puţine ca în anii trecuţi dar se respectă acel trend de descreştere a numărului beneficiarilor început de mai mulţi ani. Probabil că până pe data de 20 noiembrie 2018 numărul cererilor va mai creşte, însă e clar de pe acum că vor fi mai puţini beneficiari ca în iarna trecută”, a declarat Ştefana Zibileanu, directorul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţiei Socială din cadrul Primăriei Tulcea.

De la mii la sute de cereri. Acum au rămas câteva zeci

La nivelul municipiului Tulcea, în sezonul 2017-2018, trendul de scădere a numărului beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei a continuat doar 415 cereri din 458 fiind soluţionate favorabil.

„Am avut mai puţine cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei dar această scădere a numărului beneficiarilor este, an de an, după 2013, an în care am avut acea situaţie în care Curtea de Conturi a depistat circa patru sute de beneficiari că au primit ajutorul pentru încălzirea locuinţei necuvenit. Li s-au imputat, după cum bine ştiţi, sume de bani importante, unora pentru o lună sau mai multe, altora chiar pentru mai multe sezoane reci, adică şi din anii precedenţi. De atunci potenţialii beneficiari sunt mai rezervaţi în a solicita ajutorul de încălzire, mai ales că avem şi posibilitatea de a verifica într-un fel declaraţiile acestora date pe propria răspundere în ceea ce priveşte veniturile sau bunurile prin programul PatrimVen de la ANAF.”, a mai declarat Ştefana Zibileanu, directorul la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.

Termen limită şi documente necesare

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  aferent lunii noiembrie 2018, este până marţi, 20 noiembrie 2018, desigur la sediul sin Str. Isaccei, nr.36, Tulcea.

După această dată, potrivit legislaţiei în vigoare, se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi  acest ajutor astfel:

  1. a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele din prima zi până la data de 20 ale lunii respective;
  2. b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 până în ultima zi a lunii respective;

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 615 lei.

În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

În baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece actele necesare acordarii ajutoarelor la încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019 sunt:

– copii după actele de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, etc.);

– documente privind veniturile nete: adeverințe de salariu, indemnizații, cupon de pensie, șomaj, etc.;

– certificate de atestare fiscala de la Direcția Taxe si Impozite, str. Alexandru cel Bun nr.12 pentru toți membrii majori ai familiei;

– adeverințe de la Administrația Finanțelor Publice Neamț (B-dul Traian, lângă BCR) pentru persoanele care realizează venituri din activități independente;

– copie după factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrica;

– copie după certificatul de  înmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

-copie după contractual de închiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriași, comodatari, etc.

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa  Direcției de Asistența Socială în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2018-2019.

Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile:

– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:

– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de  58 lei. Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece. Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilități.

Pentru încălzirea locuinţei în sistem centralizat, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală pentru plata facturii lunare se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENITURI LUNARE (lei) PROCENT FAMILII PROCENT PERSOANE SINGURE
0 155 90% 100%
155,1 210 80% 90%
210,1 260 70% 80%
260,1 310 60% 70%
310,1 355 50% 60%
355,1 425 40% 50%
425,1 480 30% 40%
480,1 540 20% 30%
540,1 615 10% 20%
615,1 786 5% 15%
786,1 1082 10%

 

Articolul precedent25 de ani de muncă de poliție, pentru 12 polițiști tulceni!
Articolul următorNoi agenți de poliție la IPJ Tulcea