Consilierii locali tulceni au fost convocaţi azi pentru o şedinţă extraordinară cu nu mai puţin de 14 puncte pe ordinea de zi. Mai rar o astfel de extraordinară cu aşa multe proiecte de aprobat, însă această şedinţă a „reglat” nu mai puţin de 13 proiecte ce n-au avut majoritate în şedinţa ordinară de luna trecută când consilierii liberali s-au abţinut de la majoritatea proiectelor iniţiate de primar.

Într-o formulă de 18 consilieri la început de şedinţă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018 a trecut fără probleme mai ales că nu făcea parte din lotul de proiecte picate în şedinţa ordinară de luna trecută.

La fel cu 18 voturi a trecut şi Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea în vederea valorificării și casării, după care numărul consilierilor locali prezenţi a devenit 19 prin apariţia liderului consilierilor liberali Claudia Frandeş.

Următoarele proiecte ce au vizat trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu în vederea valorificării, respectiv a declasării și casării acestora, scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Municipiul Tulcea concesionate către S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea și scoaterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate către S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea sau trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe concesionate către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea au trecut cu votul unanim al celor prezenţi.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către S.C. Energoterm S.A. Tulcea şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe concesionate către S.C. Energoterm S.A. Tulcea. Şi la fel au trecut şi proiectele privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor bunuri – mijloace fixe, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea, date în folosință gratuită unităților de învățământ din Municipiul Tulcea, în vederea valorificării și casării, respectiv declasării și casării acestora sau pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/26.01.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014.

Vot unanim au avut şi proiectele privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, atribuit în folosință gratuită Administrației bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Apărare împotriva inundațiilor a localității Tudor Vladimirescu, județul Tulcea” precum şi cel privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1200 mp, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, atribuit în folosinţă gratuită Administrației bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Cheu de acostare, canton de exploatare, platformă asfaltată, magazie materiale”.

Singurele discuţii şi cu amendament formulat de liderul liberalilor tulceni, Claudia Frandeş, a avut proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 0,3 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Toamnei nr. 7, pentru amplasarea unor cutii stradale și a unui bloc de măsură și protecție trifazat. Amendamentul a vizat acordarea dreptului de acces şi servitute pentru acel teren iar consilierii au votat în unanimitate.

Proiectul de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Toamnei, înregistrată la poziția 270 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2250 mp la 3208 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară şi proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1020 mp, situat în municipiul Tulcea, zona Neptun, strada I. L. Caragiale nr.7, spate bloc C2, în vederea înregistrării în cartea funciară au trecut şi ele fără luări de cuvânt. Singurele discuţii au fost la ultimul proiect, cel privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 707 mp, situat în Tulcea, str. Prislav nr.17, concesionarea acestuia prin licitație publică pentru ”Școală de vară arhitectură” și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școala de vară arhitectură” cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, însă chiar şi cu semnele de întrebare ridicate de unii consilieri ce au necesitat şi prezenţa în sală a arhitectului şef, şi acest proiect a trecut cu unanimitate de voturi. Următoarea şedinţă de consiliu va fi pe 20 decembrie 2018 de la ora 13.00 cu un scurt moment artistic la început, conform tradiţiei.

Articolul precedentDaruri de la Moș Nicolae pentru 500 de copii din Delta Dunării
Articolul următorAplicația de Finanțare pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” a fost depusă!