Ieri, la Curtea de Apel Constanţa s-a judecat recursul UAT JUDEŢUL TULCEA – PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA în Dosarul 1657/88/2016* împotriva SC DELTA ROM AGRICULTURE SRL. Este unul dintre dosarele prin care UAT JUDEŢUL TULCEA încearcă să pună în drept noii concesionari ai terenurilor aflate în proprietatea şi administrarea Consiliului Judeţean Tulcea.

Soluţia Curţii de Apel Constanţa: „Tip solutie: Dispune rejudecarea. Solutia pe scurt: DECIZIA CIVILĂ NR. /CA – 11.03.2019. Admite recursul declarat de recurenta reclamantă UAT judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea. Casează în tot hotărârea recurată şi, rejudecând: Admite acţiunea. Constată rezilierea de plin drept a contractului de concesiune nr.139/29.01.1999 încheiat între Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de concedent, şi Delta Roma Agriculture SRL, în calitate de concesionar. Obligă pârâta Delta Roma Agriculture SRL la predarea către reclamantă a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de concesiune. Respinge ca nefondat recursul incident declarat de recurenta pârâtă Delta Rom Agriculture SRL. Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Obligă intimata pârâtă la plata către recurenta reclamantă a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru în recurs. Respinge ca nefondată cererea recurentei reclamante privind acordarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu de expert parte. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţarea doar în ceea ce priveşte respingerea cererii de sesizare Curţii Constituţionale. Recursul se depune la Curtea de Apel Constanţa. Pronunată în şedinţă publică, azi, 11.03.2019. red.jud.dec.E.C.Gheorma gref.A.N. Document: Hotarâre  348/2019  11.03.2019”. Vom reveni!

Articolul precedentO nouă noapte de foc pentru pompieri. Au ars și două hectare de pădure
Articolul următorHop şi-aşa: Simpozionul Medical „A doua opinie” cu Baladele Deltei