Astăzi, 17 iulie 2019, reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, au organizat sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea seminarul de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul Axei prioritare 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Este vorba despre informaţii cu privire la Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale si Operaţiunea B – Clădiri publice, apeluri de proiecte dedicate zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

La sesiunea de informare, susţinută de Jenica Crăciun, director DIPOR în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila au fost prezenți reprezentanți ai UAT-urilor din teritoriul ITI, dar şi consultanţi pe proiecte europene o dovadă că interesul pentru acest tip de investiţii este ridicat.

„Avem proiecte în contractare sau în diferite stadii de evaluare, dar campania noastră de informare este tocmai pentru că mai aşteptăm să primim şi alte proiecte. Dacă ne referim la clădiri ale instituţiilor publice, sedii de primărie, spitale sau şcoli, de exemplu, sunt proiecte depuse şi cum spuneam în contractare sau în diferite etape de evaluare. Dacă ne referim la clădiri rezidenţiale, aici au fost întâmpinate unele probleme, e adevărat, de către aplicanţii eligibili şi ne referim la UAT-uri. Se pare că sunt probleme în relaţia cu aceste asociaţii de proprietari iar noi suntem aici tocmai pentru a răspunde la o parte din aceste neclarităţi. Sunt discuţii cu privire la partea de contribuţie a acestor beneficiari finali, discuţii despre acea pondere de minim două treimi din numărul proprietarilor, chestiuni care până acum au dus la amânări şi chiar blocări ale unor proiecte. Suntem aici şi pentru a încerca să le deblocăm, dar să ştiţi că situaţia este, din păcate, similară cu cea de la Tulcea şi în alte judeţe.”, a declarat Jenica Crăciun, director DIPOR în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila.

Detalii tehnice

Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,  Operaţiunea A  – Clădiri rezidențiale

Beneficiari eligibili:  Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban ( municipiul Tulcea și orașele Isaccea, Sulina, Babadag și Măcin).

Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Acțiuni sprijinite:

 • anveloparea clădirii, îmbunătățirea izolației termice, a hidroizolatiei, a șarpantelor și a învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din satiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

Data şi ora începere depunere de proiecte: 10.05.2019, ora 10

Data și ora închidere depunere de proiecte: 10.09.2019, ora 10

Valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare:

 • Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile a proiectelor: FEDR + bugetul de stat;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile a proiectelor: UAT + Asociaţia de proprietari.

Alocare financiară apel de proiecte dedicate zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării: 17.038.875 euro

Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,  Operaţiunea B  – Clădiri publice.

Beneficiari eligibili:

Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice) Instituția prefectului (Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificările și completările ulterioare);

Autoritățile și instituțiile publice locale:

– Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ) – Consiliul Județean Tulcea, municipiul Tulcea și orașele Isaccea, Sulina, Babadag și Măcin, 33 de comune din județul Tulcea și 4 comune din județul Constanța.

– Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale

– Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

 Obiectiv Specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Acțiuni sprijinite:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie ;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Data şi ora începere depunere de proiecte: 21.06.2019, ora 10.00

Data și ora închidere depunere de proiecte:21.10.2019 ora 10.00

Valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare:

 • Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),

 • maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – autorități și instituții publice locale, respectiv
 • minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului – autorități publice centrale

Alocare financiară apel de proiecte dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării: 27.531.058 euro.

 

 

 

Articolul precedentÎncheierea celei de a III-a ediții a Taberei creștine ,,În căutarea unui prieten”
Articolul următorBeat fiind la volan a intrat în maşina care circula în faţa sa. O femeie a ajuns la spital