Situaţii în care poliţistul este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea unei persoane:
– aceasta încalca dispoziţiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
– există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre fapta, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
– descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcaţiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;
– aceasta încearcă să pătrundă sau se afla într-un spaţiu în care accesul este controlat;
– există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.

Poliţistul are dreptul să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:
– nu s-a putut stabili (pe loc) identitatea acesteia, ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;
– din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor, ori bunurilor aflate asupra sa creează motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
– prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică; luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Nouă lege introduce garanţii pentru persoana condusă la sediul poliţiei, aceasta având următoarele drepturi:
– de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei, înainte de iniţierea măsurii;
– de a fi informată cu privire la drepturile ce-i revin;
– de a contesta măsură dispusă;
– de a fi asistata de un avocat şi de a comunica direct cu acesta;
– de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane pe care o indică;
– de a fi asistata de un medic;
– de a-i fi informaţi părinţii, tutorele său reprezentantul legal, dacă este vorba de un minor;
– de a primi o copie a procesului-verbal întocmit cu această ocazie.

Articolul precedentPe 16 martie va fi recepţia lucrărilor de la Trecerea bac Isaccea
Articolul următorS-a inaugurat laboratorul de robotică „Ion Adamache” din Tulcea