De azi, 1 octombrie 2019, Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea este în formulă completă în următoarea componenţă:

PREȘEDINTE, Judecător NICOLA-GHEORGHIU DANIEL
Locțiitor președinte BEJ Tulcea, Judecător ANDREI IORDAN
Membru în BEJ Tulcea, Judecător ȘURCULESCU MĂDĂLINA LELIA
Reprezentant A.E.P. în BEJ Tulcea, POCORA GABRIELA IONELA
Reprezentant PSD, VIZAUER LAVINIA
Reprezentant PMP, SAVA ȘERBENCU
Reprezentant PNL, POPESCU ALEXANDRU
Reprezentant ALIANȚA USR PLUS, BICOV ȘTEFAN
Reprezentant UDMR, TODOR ARCADIE
Reprezentant Partidul Puterii Umaniste, MOLDOVEANU GABRIEL VALENTIN
Reprezentant Alianța electorală UN OM, ALEXANDRESCU LIVIU ANDREI

Pentru completarea Biroului Electoral Județean nr. 38 Tulcea cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați la Alegerile pentru Președintele României din anul 2019 au fost întocmite două procese verbale. 

Primul dintre ele este Procesul verbal nr. 44 din 30.09.2019

„În conformitate cu art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere punctul nr. 54 din H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019,

Ținând cont de art. 1 al Hotărârii BEC nr. 2/26.09.2019 privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) și art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României prin care se precizează că prin partide politice parlamentare care au propus candidați se înțelege: partidele politice parlamentare; organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora; alianțe politice și alianțe electorale care au în componență cel puțin un partid politic parlamentar;

Ținând cont că în termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formaţiune politică care a propus candidat, comunică biroului electoral judeţean numele şi prenumele reprezentantului său,

Analizând propunerile partidelor politice parlamentare, depuse în scris în termenul legal și înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea, care sunt:

Nr. crt. Nr. înregistrare BEJ Partidul politic Titular Rezervă
1. 20/24.09.2019 PNL POPESCU ALEXANDRU CALOIANU CARMEN
2. 23/26.09.2019 UDMR TODOR ARCADIE
3. 24/26.09.2019 PSD VIZAUER LAVINIA MUNTEANU

DAN ALEXANDRU

4. 25/27.09.2019 PMP SAVA ȘERBENCU
5. 32/28.09.2019 ALIANȚA USR PLUS BICOV ȘTEFAN

 

 

În afara termenului legal de depunere a acestor propuneri pentru completarea Biroului, nu au mai fost făcute alte comunicări.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, biroul electoral judeţean se completează cu reprezentanţii propuşi de partidele politice parlamentare care au propus candidaţi, în limita numărului de cel mult 7 reprezentanţi.

Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea,  constituit din Președinte – Judecător Daniel Nicola-Gheorghiu, Locțiitor – Judecător Iordan Andrei, Membru BEJ – Judecător Mădălina-Lelia Șurculescu reprezentant A.E.P. – Gabriela Ionela Pocora, se va completa cu cel mult 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi.

Noi, Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea, prin Președinte, Judecător Daniel Nicola-Gheorghiu, am procedat la întocmirea prezentului proces-verbal prin care se completează biroul cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, după cum urmează:

Nr. crt. Partidul politic Titular
1. PNL POPESCU ALEXANDRU
2. UDMR TODOR ARCADIE
3. PSD VIZAUER LAVINIA
4. PMP SAVA ȘERBENCU
5. ALIANȚA USR PLUS BICOV ȘTEFAN

 

Se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea, în formula completată cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal vizat spre neschimbare, el fiind actul de învestire al acestora în Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea.

Prezentul Proces-Verbal de completare a Biroului Electoral Județean nr. 38 Tulcea cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați la Alegerile pentru Președintele României din anul 2019, a fost încheiat astăzi 30.09.2019, în 7 exemplare originale.

Cu drept de contestație, cel mai târziu la data de 1.10.2019, ce se va depune la Biroul Electoral Central, în scris, de către formațiunile politice care participă la alegeri și au candidați definitivi.”

Biroul Electoral Judeţean Tulcea s-a completat azi cu alţi doi membri

Al doilea proces verbal a fost încheiat pe data de 01.10,2019 cu ocazia completării Biroului Electoral Județean nr. 38 Tulcea cu reprezentanții partidelor politice care nu sunt reprezentate în  Parlament și care au propus candidați la Alegerile pentru Președintele României din anul 2019.

„În conformitate cu art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere punctul nr. 55 din H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019,

Ținând cont de art. 1 al Hotărârii BEC nr. 2/26.09.2019 privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) și art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României prin care se precizează că prin partide politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați se înțelege: partidele politice parlamentare; organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora; alianțe politice și alianțe electorale care au în componență cel puțin un partid politic parlamentar;

Ținând cont că în termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formaţiune politică care a propus candidat, comunică biroului electoral judeţean numele şi prenumele reprezentantului său,

Analizând propunerile partidelor politice parlamentare, depuse în scris în termenul legal și înregistrate la Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea, care sunt:

Nr. crt. Nr. înregistrare BEJ Partidul politic Titular Rezervă
1. 21/25.09.2019 PARTIDUL PUTERII UMANISTE MOLDOVEANU GABRIEL VALENTIN
2. 28/27.09.2019 PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEONTE ȘTEFAN VRĂJMAȘU CRISTINA-GABRIELA
3. 30/28.09.2019 ALIANȚA ELECTORALĂ ,,UN OM,, ALEXANDRESCU LIVIU ANDREI
4. 33/29.09.2019 DREAPTA LIBERALĂ PETRESCU ELENA
5. 34/29.09.2019 PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ VASILE ALEXE
6. 35/29.09.2019 PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC TUDOR GABRIELA
7. 37/29.09.2019 PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARIUS CRISTIAN PARFENE

 

În afara termenului legal de depunere a acestor propuneri pentru completarea Biroului, nu au mai fost făcute alte comunicări.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, biroul electoral judeţean se completează cu reprezentanţii propuşi de partidele politice neparlamentare care au propus candidaţi, în limita numărului de cel mult 7 reprezentanţi, în care sunt incluși cei 5 reprezentanți propuși de partidele politice parlamentare, cu care s-a completat biroul județean prin procesul verbal nr. 44/30.09.2019.

Prin urmare, Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea, se va completa cu cel mult 2 reprezentanţi ai formaţiunilor politice neparlamentare care au propus candidaţi definitivi.

În urma tragerii la sorți efectuate în ședința publică de astăzi, 01.10.2019, s-a procedat la  întocmirea prezentului proces-verbal prin care se completează biroul cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare care au propus candidați definitivi, după cum urmează:

Nr. crt. Partidul politic Titular
1. PARTIDUL PUTERII UMANISTE MOLDOVEANU GABRIEL VALENTIN
2. ALIANȚA ELECTORALĂ ,,UN OM,, ALEXANDRESCU LIVIU ANDREI

 

Față de cele de mai sus, se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea, în formula completată cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare care au propus candidați definitivi, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal vizat spre neschimbare, ce constituie actul de învestire al acestora în Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea.

Prezentul Proces-Verbal de completare a Biroului Electoral Județean nr. 38 Tulcea cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare care au propus candidați la Alegerile pentru Președintele României din anul 2019, a fost încheiat astăzi 01.10.2019, în 4 exemplare originale.

Cu drept de contestație, cel mai târziu la data de 02.10.2019, ce se va depune la Biroul Electoral Central, în scris, de către formațiunile politice care participă la alegeri și au candidați definitivi.”

 

Articolul precedentÎnceput de an universitar şi la Tulcea: ASE Bucureşti are 48 de studenţi la Economie Agroalimentară şi a Mediului
Articolul următorAzi la 10.00 sună alarmele! Este doar un exercițiu