Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în calitate de administrator al resursei piscicole din domeniul public al statului din RBDD, informează  persoanele interesate despre emiterea REGULAMENTULUI privind desfășurarea activității de pescuit comercial în perimetrul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”.

REGULAMENTUL POATE FI CONSULTAT AICI

Modul de valorificare a resurselor acvatice se stabilește anual de ARBDD ținând cont de recomandările și respectând cotele alocate prin „Studiul de evaluare a resurselor acvatice vii în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) pe specii și zone în R.B.D.D. (Complexele lacustre, Dunărea și brațele sale, Marea Neagră)”, pentru menținerea potențialului natural de regenerare al resurselor și a echilibrului ecologic.
Actele de reglementare pentru activitatea de pescuit comercial din perimetrul Rezervației au caracter temporar, se eliberează anual și conțin date referitoare la speciile și cotele maxime ce pot fi capturate din mediul acvatic.
Toate aceste reguli sunt adoptate pentru a scădea presiunea asupra stocului piscicol încurajând locuitorii să aibă activități conexe pescuitului, în special activități tradiționale (pășunat, agricultură, apicultură, recoltare stuf și activități în turism) care să poată susține un nivel de trai decent în Delta Dunării.
Totodată, prin aceste măsuri ARBDD urmărește ca toate activitățile menționate mai sus să fie activități care se încadrează în reglementările Administrației, care respectă Statutul RBDD și care prezintă documente fiscale.
Regulamentul respectă prevederile Planului de Management și legislația în vigoare:

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării cu modificările și completările ulterioare,

– O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,

– Ordinul 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora,

– Ordinul nr. 126/807/2017 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare,

– Ordinul anual privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii,

– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare,

– Ordinul Nr. 1369/2018 din 12 septembrie 2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale,

– Ordinul privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pe specii și zone, în vigoare;

– Ordinul privind nominalizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării, în vigoare.

 

Articolul precedentCal căzut în fântână, salvat de pompieri
Articolul următorAquaserv va monta apometre cu telecitire la peste 500 de scări de bloc