În judeţul Tulcea, în gospodăriile populaţiei afectate de pesta porcină africană, abia în această lună se finalizează acţiunile de dezinfecţie (dezinfecţia III) specifice. Totuşi, ţinând cont de faptul că zilnic sunt depistate noi cazuri în fondurile cinegetice, stingerea focarelor din gospodăriile populaţiei va putea fi posibilă cel devreme în al doilea trimetru din 2019.

Din acest motiv, repopularea gospodăriilor se poate face doar după emiterea Actului de stingere oficială a bolii de către medicul veterinar oficial iar orice repopulare a gospodăriilor cu porcine înainte de emiterea acestui Act nu este recomandată existând pericolul apariţiei de noi focare.

La nivelul fermelor comerciale, conform adreselor înaintate de operatorii economici, o singură ferma comercială intenţionează repopularea. Este vorba despre SC Dab Zootehnica din Văcăreni, însă această acţiune va putea fi realizată doar după introducerea porcilor santinelă şi testarea acestora, cu rezultat negativ (perioada estimată: martie 2019).

De asemenea, tot din acestă lună, unitatea de abatorizare a SC Carniprod SRL Tulcea a înaintat adresa pentru reularea activităţii.

Acţiunile de vânătoare la nivel de judeţ

În ceea ce priveşte acţiunile de vânătoare a întregului efectiv de mistreţi din judeţul Tulcea, până la data de 26.11.2018 în 24 de fonduri cinegetice s-au vânat 152 de mistreţi din care doar 20 au fost pozitivi PPA.

În fondurile cinegetice din Delta Dunării acţiunea de vânătoare a mistreţilor se desfăşoară începând cu data de 27.11.2018, conform Planului de acţiune stabilit, însă în prima săptămână de activitate nu a fost identificat niciun mistreţ.

„Având în vedere continuarea Planului de combatere a pestei porcine africane în judeţul Tulcea şi în contextul desfăşurării activităţilor specifice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în vederea monitorizării respectării măsurilor specifice de combatere a bolii, de restricţie a mişcărilor de suine vii, produse şi subproduse din carne de porc, alte acte de comerţ cu animale vii, produse şi subproduse de origine animală/non-animală, propunem întocmirea unui Plan comun de acţiune în perioada 01.12.2018-15.01.2019 între DSVSA Tulcea-IPJ Tulcea-Sector Poliţie de Frontieră Tulcea pe raza judeţului care să vizeze: controale în trafic, controale în pieţe/târguri agroalimentare autorizate/neautorizate, comerţ ambulant, la punctele de trecere bac de la limita judeţului Tulcea” se arată într-o informare a DSVSA Tulcea către Prefectură.

Influenţa aviară din Bulgaria

Conform adreselor ANSVSA, Bulgaria a notificat detectarea de noi focare de gripă aviară înalt patogenă (subtipul H5), la păsări domestice, în regiunile Haskovo şi Plovdiv:

Pe data de 23 octombrie a fost confirmat un focar într-o gospodărie unde erau ţinute mai multe specii de păsări de curte, în localitatea Krumovo din regiunea Plovdiv.

Alte două focare au fost confirmate la ferme comerciale de rațe din localitățile  Garvanovo și  Malevo, regiunea Haskovo, pe data de 26.10.2018.

Tot două focare au fost confirmate pe data de 29.10.2018, unul la o fermă de rațe din regiunea Haskovo, în localitatea Varbitsa și altul în regiunea Plovdiv la o exploatație comercială de găini ouă consum din localitatea Bogdanitsa.

În fine, pe 31 octombrie a fost confirmat un nou focar (H5N8) într-o exploataţie cu 150 de păsări de curte din localitatea Voyvodovo, regiunea Haskovo.

Astfel, DSVSA Tulcea va relua activitatea de informare a exploataţiilor non-profesionale şi profesionale de păsări, a operatorilor economici, a instituţiilor implicate în acţiuni de informare/notificare a riscurilor apariţiei bolii , precum şi a cazurilor de îmbolnăvire/mortalitate atât la păsări domestice cât şi la păsări sălbatice(UAT-uri, Poliţia de Frontieră, ARBDD, Direcţia Silvică Tulcea, AJVPS Tulcea,Garda Forestieră Focşani, Societatea Ornitologică Romana, medici veterinari de liberă practica organizaţi în condiţiile legii, etc).

În cursul anului 2018, DSVSA Tulcea prin implementarea Programului strategic de supraveghere privind Influenta aviară la păsări domestice şi sălbatice, au fost prelevate un număr de 1310 probe sânge pentru care s-au efectuat 3225 teste pentru serotipurile H7N7,H7N1,H5N3,H5N1,H5N8 cu rezultat negativ.Prin controale oficiale periodice, se verifică stadiul implementării şi menţinerii biosecuritatii specifice în fermele comerciale de creştere a păsărilor.

Pesta rumegătoarelor mici

Începând cu luna iunie 2018, tot Bulgaria a notificat primele focare de pesta micilor rumegătoare, la graniţa cu Turcia (în Turcia boala este endemica).

Astfel, în data de 23.06.2018 a fost confirmat primul focar în regiunea Yambol – satul Voden, la 10 km de granița cu Turcia în 3 exploatații de rumegătoare mici (160 caprine şi 380 ovine), 2 ovine prezentând semne clinice şi una  fiind găsită moartă;

Apoi în data de 28.06.2018 a fost confirmat al doilea focar în regiunea Burgas -satul   Kosti, la un efectiv de 34 caprine şi 359 ovine, 10 ovine prezentând semne clinice.

În 9 iulie 2018, laboratorul european de referinţă LR EU CIRAD-Franța a confirmat virusul PRM pe probele prelevate în cadrul supravegherii efectuate în zonele de restricție de 3 și 10 km ale focarului PRM, înregistrat în satul Voden- regiunea Yambol, astfel:

– un focar în satul Krainovo într-o gospodărie a populaţiei cu un efectiv de 3 caprine şi 35 ovine, PMR fiind confirmată  la 2 ovine,

– un focar în satul Strandzha într-o gospodărie a populaţiei cu un efectiv de 41 ovine, PMR fiind confirmată  la 3 ovine,

– 2 focare în satul Sharkovo în 2 gospodării ale populaţiei cu un efectiv total de 959 ovine şi 16 caprine, PMR a fost confirmată  la 10 ovine.

-cel de al-7-lea focar  de PRM a fost confirmat într-o fermă  cu 203 ovine din satul  Bolarovo,  din municipiul Bolyarovo, regiunea Yambol în data de 18.07.2018 şi notificat  în sistemul WAHIS al OIE în data de 13.09.2018.

Toate focarele de PRM au fost confirmate virusologic, nefiind identificate animale seropozitive în satele afectate. Toate animalele din satele afectate au fost ucise și îngropate, considerându-se satul unitatea epidemiologică,  cu excepția celui de al -7-lea focar  unde  măsura de stamping-out a fost realizată doar în ferma unde a fost confirmată boala.

Conform notelor de serviciu ale ANSVSA, operatorii economici, primăriile şi medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii, au fost informaţi prin adrese oficiale privind riscurile apariţiei acetei boli, măsurile de profilaxie specifică, precum şi interdicţia de a achiziţiona ovine/caprine din regiunile cu restricţii menţionate anterior.

SVSA Tulcea a participat la exerciţiul de simulare naţional organizat în judeţul Dolj şi ulterior în luna noiembrie a efectuat o instruire cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, medicii veterinari din fermele de creştere/îngrăşare ovine/caprine şi medicii veterinari oficiali.

Articolul precedentAplicația de Finanțare pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” a fost depusă!
Articolul următorMoş Nicolae a venit la Centrul de plasament Somova, în uniformă de Poliţie de Frontieră