În data de 18.03.2019 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 210, Ordinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 224/13.03.2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României, document ce reglementează activitatea de creştere a suinelor după pesta porcină africană care a afectat ţara noastră anul trecut, în special judeţul nostru.

Noua reglementare a început deja să fie comunicată în țară, inclusiv şi în județele unde au existat sau încă mai există focare de pestă porcină africană, chiar dacă restricţia de număr  nu are legătură directă cu răspândirea virusului, ci a fost inclusă într-un act normativ care reglementează clasificarea fermelor de porci din România.

Astfel, începând cu data de 18.03.2019 a fost abrogat Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 300/2017.

La art. 1 din noul Ordin au fost stabilite dimensiunile pentru exploatațiile de creștere a suinelor pe teritoriul României, după cum urmează:
a) fermă de suine de subzistenţă – exploataţie agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg;
b) fermă de suine mică – exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 6-20 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg;
c) fermă de suine medie – exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 21-130 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg;
d) fermă de suine mare – exploataţie agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg.

Doar trei tipuri de exploataţii de suine

Tipurile exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României sunt următoarele:
a) exploataţie nonprofesională de suine – ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. a), înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – S.N.I.I.A. şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului;
b) exploataţie comercială de suine de tip A – ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. b) şi c), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi înregistrată sanitar-veterinar;
c) exploataţie comercială de suine – ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. d), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar.

Astfel, începând cu data de 18.03.2019, numărul maxim de porcine ce pot fi crescute într-o exploatație nonprofesională (gospodărie individuală a populaţiei), deținută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, este de 5 animale.

Măsuri pentru zonele afectate de pestă porcină

Autorităţile sanitar veterinare transmit tuturor proprietarilor/deținătorilor de porcine din gospodăriile populației, aflate în zone care nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare ca urmare a evoluției pestei porcine africane, obligativitatea respectării următoarelor măsuri:
 achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 la sosirea porcinelor în exploatația din localitatea de destinație cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar de liberă practică de la C.S.V.A., pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 vânzarea porcinelor se poate face doar dacă acestea sunt crotaliate, înregistrate în BND și după obținerea documentelor sanitare veterinare de la medicul veterinar de liberă practică din localitatea de proveniență;
 asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 este strict interzis accesul la adăpostul de porcine, a altor vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau a unor vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 anunțarea imediată a pierderii crotaliilor sau a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor (D.S.V.S.A. Ialomița – telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică);
 toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

Reglementare în concordanţă cu o Directivă Europeană, nu cu pesta porcină africană

Legat de Ordinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 224/13.03.2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României, dr. Mitică Tuchilă, directorul DSVSA Tulcea a făcut unele precizări: „Ordinul de ministru este unul foarte util mai ales după episoadele de pestă porcină africană şi vine cumva în concordanţă cu Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană. În judeţul Tulcea nu se pune problema că prin acest ordin populaţia poate creşte iar în gospodării cel mult patru porci cum poate greşit s-a înţeles. E o reglementare de perspectivă ce se poate aplica peste cel puţin doi ani, perioadă minimă de păstrare a măsurilor de biosecuritate. Pe de altă parte, pentru creşterea animalelor tradiţional, pentru că s-a vorbit mult pe această temă, ordinul vine să pună o limită maximă a exploataţiei de subzistenţă. Dacă vorbim de peste cinci capete deja nu mai e nicio fermă de subzistenţă. La polul opus, pentru cazuri excepţionale, nici nu se mai poate înfiinţa o fermă profesională de creştere a porcilor să spune cu doar cinci capete de suine, lucru perfect legal până acum. Adică până la acest ordin puteai declara o fermă de creştere a porcilor chiar şi cu patru suine, să spunem”, a declarat dr. Mitică Tuchilă.

Articolul precedentPentru tona de droguri de la Sfântu Gheorghe au fost reţinuţi primii doi suspecţi
Articolul următorPremieră: Deschidere oficială a sezonului turistic în Delta Dunării!