Consilierii judeţeni tulceni s-au întrunit azi în şedinţă ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre iniţiate de preşedintele Horia Teodorescu. Acestea sunt proiectele de hotărâre care au fost aprobate azi

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 11 octombrie 2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul III 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
6. Proiect de privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
7. Proiect de privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 27/2019 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020 – 2022;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
12. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Tulcea;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2019 – 2020 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
16. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
19. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 315 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Maliuc;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
20. Diverse.

Articolul precedentAdrian Tudor, corespondentul Realitatea Plus la Tulcea la Conferinţele Bookland
Articolul următorDe mâine se scumpeşte apa potabilă şi canalizarea !