Una dintre Hotărârile de Guvern adoptate în şedinţa de azi este privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Măcin, judeţul Tulcea. Este vorba despre o sumă de aproape 29 de milioane de lei pentru construirea unei variante ocolitoare oraşului Măcin.

Pusă în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării Regionale săptămâna trecută, proiectul de hotărâre a fost adoptat azi în următoarea formă:

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare,

GUVERNUL ROMÂNIEI  adoptă prezenta hotărâre:

 Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 28.819 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al orașului Măcin, județul Tulcea, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din Orașul Măcin prin realizarea investiției ,,Reabilitarea și extinderea drumului de exploatare DE406”.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2019.”

Implicarea preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, decisivă

Aşa cum arată şi Nota de Fundamentare, toate demersurile pentru aprobarea acestei sume de aproape 6 milioane de euro au plecat de la Prefectura Tulcea via Consiliul Judeţean Tulcea. Proiectul de hotărâre şi nota de fundamentare adoptate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi susţinute personal de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, atât la Ministerul Dezvoltării Regionale cât şi la Secretariatul General al Guvernului a cântărit enorm în adoptarea în regim de urgenţă a acestei hotârâri … pe situaţii de urgenţă.

„Am fost și am susținut la Guvern necesitatea realizării în regim de urgență a acestei investiții pentru că politica mea este județul Tulcea(!).
Așa cum am mai spus, am fost la #Măcin în urmă cu o lună, am vorbit cu măcinenii și mi-am dat cuvântul în fața oamenilor că problemele cauzate de traficul greu din oraș vor avea o rezolvare rapidă. Mi-am respectat cuvântul. Astfel, aproximativ 6 milioane de euro, vor pleca la Măcin pentru execuția variantei ocolitoare a orașului.”, a declarat Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Documentaţia ce a stat la baza Hotărârii de Guvern 

„Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea nr. 14046/23.10.2019 şi a Consiliului Judeţean Tulcea nr. 16169/23.10.2019, a fost solicitată suma 28.819 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Măcin, județul Tulcea, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din Orașul Măcin prin realizarea investiției ,,Reabilitarea și extinderea drumului de exploatare DE406”.
Ca urmare a creșterii valorilor de trafic, mai ales de trafic greu, pe drumurile din centrul orașului Măcin prin deschiderea șantierului la construirea podului suspendat Brăila-Tulcea, sunt grav afectate locuințele riveranilor drumului național DN 22D și drumului European E 87, drumuri ce traversează central localitatea, prin apariția crăpăturilor și pericolului de prăbușire. Fiind afectate un număr de aproximativ 80 gospodarii, cetățenii afectați au efectuat numeroase sesizări, amenințând cu blocarea traficului pe aceste rute.
În ultima perioadă au existat inclusiv incidente nedorite între șoferii de camioane și cetățeni, fapt care a determinat Poliția Română să intervină și astfel a fost deja întocmit un dosar penal pentru un locuitor, care a reacționat în mod necorespunzător împotriva unui camion.
Inexistența unei variante ocolitoare face ca transportul agregatelor de carieră necesare investiției pentru podul suspendat sunt realizate rutier tot pe aceste drumuri, pe rutele dinspre carierele Măcin și Turcoaia spre Smardan și Brăila, cu camioane de mare tonaj, toate rutele respective traversând central orașul Măcin.
O altă consecință o reprezintă distrugerea gravă a infrastructurii de apă și canalizare, zilnic apărând pe drumurile DN 22D și E85, avarii ale conductelor, cetățenii neputând beneficia de apă potabilă, întrucât pe perioada de remediere a avariilor serviciul de furnizare apă potabilă este întrerupt.
Având în vedere cele prezentate vă supunem analizei necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din Orașul Măcin prin realizarea investiției ,,Reabilitarea și extinderea drumului de exploatare DE406” din orașul Măcin județul Tulcea.
Obiectivul de investiții va avea în vedere atât reabilitarea și modernizarea prin lărgire și creșterea capacității portante a drumului de exploatare existent, drum care să suporte traficul greu cât și extinderea acestuia, realizându-se un drum de centură prin care poate fi deviat traficul greu ce tranzitează în prezent orașul Măcin prin DN 22D și DN 22.
Astfel a fost emisă Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Măcin nr. 1/23.10.2019 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare de lucru, respectiv Hotărârea nr. 24/23.10.2019 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, prin care se constată necesitatea executării, în regim de urgență, a lucrărilor de investiții privind realizarea unui drum de centură ocolitor al orașului Măcin.
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în baza prevederilor art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

Având în vedere faptul că autoritatea administraţiei publice locale nu dispune de fondurile necesare, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 28.819 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Măcin, județul Tulcea, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din Orașul Măcin prin realizarea investiției ,,Reabilitarea și extinderea drumului de exploatare DE406”.

 

 

Articolul precedentAtenţie se trage cu muniţie de război!
Articolul următorPompierii din Babadag solicitaţi să stingă un grajd în flăcări