Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea a continuat acţiunile de educaţie ecologică realizate în baza parteneriatului interjudeţean încheiat cu A.P.M. Covasna şi A.P.M. Ialomiţa. Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul Direcţiilor Judeţene de Sport si Tineret din cele trei judeţe, copii fiind cazaţi la Centrul de Agrement pentru Tineret Pădureni, jud. Covasna.

Săptămâna trecută, 17 elevi de la Colegiul Tehnic Henri Conadă din  Tulcea, însoţiţi de doua cadre didactice, s-au deplasat în judeţul Covasna, pentru a desfăşura acţiuni de educaţie ecologică, în cadrul proiectului Cunoașterea Siturilor Natura 2000, precum și a celor declarate Sit Ramsar” din judeţul Covasna, în vederea promovării siturilor în rândul comunităților, cu sprijinul voluntarilor ecologi.

Elevii au vizitat Situl Natura 2000- ROSCI 0111 Mestecănişul de la Reci, împreună cu un grup de copii din jud. Ialomiţa şi Covasna. Situl are o importanţă ştiinţifică deosebită prin speciile higrofile rare pentru România, reprezentate prin terenuri slab înmlăştinite şi de margini de mlaştini împădurite. Tot în cadrul proiectului, copiii au mai vizitat: Expoziţia Cinegetică a Ţinutului Secuiesc, Muzeul Naţional Secuiesc, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni.

 VOLUNTAR IMPLICĂ-TE! este un alt proiect început în anul 2017, prin care Agenţiile pentru Protecția Mediului implicate şi-au propus să convingă câţi mai mulţi elevi şi profesori să devină voluntari în protejarea mediului înconjurător.

Scopul acestor activităţi constă în îndrumarea elevilor şi a adulţilor către principiile educaţiei pentru mediu şi pentru sănătatea mediului:

-dezvoltarea responsabilităţii faţă de mediu

-promovarea dorinţei şi capacităţii de a aborda un stil de viaţă compatibil cu utilizarea adecvată şi responsabilă a resurselor

-dezvoltarea motivaţiei şi a abilităţilor de participare la îmbunătăţirea stării mediului

-educaţia privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor.

Astfel, elevii din cele trei judeţe au vizitat Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din localitatea Leţ, realizat printr-un proiect cofinantat din fonduri europene, devenit operational din anul 2017, având ca scop gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului Covasna. Copiii au învăţat să colecteze selectiv deşeurile şi au înţeles rolul lor în protejarea mediului.

 

Articolul precedentAniversare la Alum Tulcea: 45 de ani de la punerea în funcțiune a uzinei
Articolul următorDuminică, începe a XIII-a ediţie a Festivalului „Săptămâna Filmului Interetnic”