În această lună, Consiliul Județean Tulcea a adoptat Hotararea nr. 218/12.2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019. Astfel, s-au aprobat taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru anul 2019, taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2019 și tarifele reprezentând venituri proprii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019.

Tot prin această hotărâre, a fost aprobat nivelul majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termenul scadent de către debitori a obligației de plată a redevenței aferente contractelor de concesiune pentru terenurile din Amenajările Agricole și Piscicole din Delta Dunării, și care nu au prevăzut nivelul majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a redevenței, în procent de 1% din cuantumul obligațiilor de plată neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau proporțional cu numărul de zile  de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul majorărilor de întârziere se aplică și pentru contractele de concesiune încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Principalele taxe aprobate care constituie venituri proprii ale Județului Tulcea sunt taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor, taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, taxe pentru prestări servicii, taxe pentru utilizarea zonei drumurilor județene, taxa de ocupare a terenului aparținând domeniului public al județului Tulcea, situat pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării (altul decât cel concesionat), taxa de ocupare a terenului aparținând domeniului public/privat al județului Tulcea, altul decât cel situat pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării și taxa de utilizare a drumurilor județene.

 

Articolul precedentLa Tulcea nu se acordă sprijin cuplat pentru fructe destinate industrializării
Articolul următorAccident cu trei maşini în faţă la „Agricol”. Patru persoane sunt rănite