O nouă ediție a Concursului național de poezie  „Panait Cerna”, a XLIV-a, își așteaptă participanții. Concursul este organizat sub tutela Consiliului Județean Tulcea, de Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea, iar lucrările participanților vor fi primite în perioada 17  Septembrie- 29 Noiembrie 2018.

Concursul îşi propune să stimuleze creaţia literară a tuturor celor care nu au debutat editorial (nu au poezii proprii publicate în volum),  în condiţii de deplină libertate de creaţie.

Fiecare autor va trimite un număr de minimum 5 până la 10 poezii, (maximum 10 pagini), tehnoredactate la  un rând, scrise cu Times New Roman, caracter de 12,  pe format A4. Poeziile se trimit în plic închis, în trei exemplare, fiecare filă cu poezii purtând ca semn de identificare un motto. În acelaşi plic vor fi introduse într-un plic mai mic, sigilat, marcat cu acelaşi motto, datele de identificare ale autorului. Rugăm respectarea aceloraşi cerinţe de tehnoredactare, iar datele personale, marcate cu motto-ul de identificare, vor cuprinde obligatoriu: numele complet al autorului, adresa completă, studiile în curs sau absolvite, data şi locul naşterii, număr de telefon şi adresa de e-mail.

Vor fi descalificate din start participările autorilor care au publicat în volum creații proprii, precum şi lucrările scrise fără diacritice, dar şi cele ale căror autori nu pot fi identificaţi, din motive independente de voinţa organizatorului.

Lucrările vor fi expediate pe adresa Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, str. Progresului, nr. 34, 820029, data limită pentru primirea acestora fiind 29 Noiembrie a.c., jurizarea având loc în perioada 1-2 Decembrie, iar pe data de 3 Decembrie a.c. se va face public rezultatul jurizării, în mass media, dar şi pe site-ul www.teatruljeanbart.ro.

Juriul, format din scriitori, critici literari şi reprezentanţi ai organizatorilor, va acorda următoarele premii, în sume brute, impozabile:

-Premiul „Panait Cerna”, în valoare de 1000 lei,

-Premiul „Ars Poetica”, în valoare de 700 lei, pentru concurenţii cu vârste până în 35 de ani,

– Premiul „Euterpe”, în valoare de 700 lei, pentru concurenţii cu vârste peste

  • de ani,
  • Menţiune I, în valoare de 400 lei,
  • Menţiune II, în valoare de 300 lei.

De asemenea, se pot acorda premiile speciale ale unor reviste de cultură constând în publicarea textelor în paginile acestora, iar lucrările premiate vor fi reflectate în revista „Nord-Dobrogea Cultural”, a Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. În condiţiile în care există disponibilitatea unor sponsori sau a altor instituţii de cultură interesate, juriul poate acorda premiile acestora, cu precizarea provenienţei şi destinaţiei sumelor respective şi cu respectarea condiţiilor de popularizare. Laureaţii vor primi prin poştă diploma şi prin virament valoarea premiului obţinut. Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru membrii juriului vor fi suportate de organizatori.

Câştigătorul premiului „Panait Cerna” nu mai poate participa în concurs, iar laureaţii celorlalte distincţii, pot fi admişi în concurs după o perioadă de trei ani de la câştigarea oricărui alt premiu oferit în cadrul concursului.

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi efectueze către bugetul statului impozitele datorate de către câştigători, conform prevederilor Legii 571/2003 cu modificările ulterioare, privind Codul fiscal şi legislaţia aferentă, cu menţiunea că orice altă obligaţie privind responsabilităţile cetăţeneşti de natură fiscală cad în sarcina participanţilor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon al CCJB Tulcea 0240 519 329, sau 0741 049 370, referent Bogdan Pascal, ori pe adresa de e-mail [email protected] .

 

 

 

Referent cultural , Bogdan Pascal

Articolul precedentGPS-uri pe bărcile Comisariatului de control integrat al ARBDD!
Articolul următorProiectele de investiții ale județului Tulcea, susținute de Ministerul Fondurilor Europene