În vederea asigurării unui climat de siguranță și ordine publică, în perioada sezonului estival, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea, prin intermediul Inspecției de Prevenire, a desfășurat în a doua parte a lunii trecute activități de prevenire a situațiilor de urgență la unitățile de turism, alimentație publică și spațiile de comerț din orașul Sulina.

Potrivit notei centralizatoare de control au fost desfășurate 74 de activități preventive, din care:

– 41 la unități de turism, unde au fost aplicate 11 amenzi contravenționale în valoare de 12.500 lei și 98 avertismente; De asemenea au fost identificate 10 unități turistice fără autorizație de securitate la incendiu dar la care nu au fost constatate încălcări grave ale cerințelor esențiale de securitate la incendiu;

– 2 la unitățile de alimentație publică, unde au fost aplicate 3 avertismente;

– 31 la spațiile pentru comerț, , unde au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în valoare de 3.000 lei și 38 avertismente.

Cele mai întâlnite nereguli identificate pe timpul controalelor au fost: lipsa afișării planurilor de evacuare în camere în cazul unităților turistice, nemarcarea mijloacelor de stingere în cazul unităților de alimentație publică, iar la spațiile pentru comerț nu sunt afișate instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor.

De asemenea, dorim să aducem la cunoștința turiștilor REGULILE MINIME privind apărarea împotriva incendiilor, ce se recomandă a fi respectate:

  1. 1. Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere.
  2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude.
  3. La unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare.
  4. Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.
  5. În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.
  6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile.
  7. Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor.
  8. Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare.
  9. Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).
Articolul precedentLa Luncavița, două milioane de lei din proiecte, pentru atelierul școală
Articolul următorS-a constituit Comandamentulul de control în Delta Dunării!