Azi, începând cu ora 13.00, la Sala de videoconferinţe a Prefecturii au fost convocaţi membri Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea adoptării unei hotărâri ce priveşte situaţia critică semnalată de primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega. Este vorba despre o porţiune de mal drept al Dunării, pe raza localităţii Pătlăgeanca, care este vizibil afectată de curenţii Dunării. Pentru a nu se inunda localitatea este nevoie de o intervenţie urgentă de consolidare, intervenţie ce a fost hotărâtă în comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Ceatalchioi în şedinţa de luni, 25 februarie 2019 (Hotărârea 2/25.02.2019). Sesizat, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit azi pentru a adopta la rândul său o hotărâre a cărei conţinut este următorul:

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.77/05.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 27 februarie 2019;

Având în vedere situaţia existentă pe fluviul Dunărea, constând în creşteri de debite, precum şi prognoza meteorologică şi hidrologică pentru perioada următoare;

Ţinând cont de Hotărârea nr.2/25.02.2019 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ceatalchioi;

Luând în considerare situaţia gravă constând în erodarea accentuată a malului stâng al Dunării, braţul Tulcea, pe sectorul cuprins între Mm 43 – Mm 42, în dreptul localităţii Pătlăgeanca, judeţul Tulcea;

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi a Hotărârii Guvernului nr.1491/2004;

            H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se constată necesitatea şi se impune intervenţia, în regim de urgenţă, în vederea efectuării lucrărilor prezentate în Hotărârea nr.2/25.02.2019 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ceatalchioi, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.2 Sumele estimate în Hotărârea nr.2/25.02.2019 a CLSU Ceatalchioi, în valoare totală de 50,00 mii lei, necesare pentru consolidarea malului stâng al Dunării, braţul Tulcea, pe sectorul cuprins între Mm 43 – Mm 42, în dreptul localităţii Pătlăgeanca, judeţul Tulcea, afectat ca urmare a manifestării fenomenului de eroziune, pot fi solicitate şi alocate din fondul special pentru prevenirea şi combaterea efectelor calamităţilor naturale constituit la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi/sau din fondul propriu al Consiliului Local Ceatalchioi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art.3 Primăria Comunei Ceatalchioi va demara procedurile necesare obţinerii fondurilor ce vor avea ca destinaţie efectuarea lucrărilor de consolidare şi va angaja specialişti pentru realizarea documentaţiei, stabilirea soluţiei tehnice şi supravegherea execuţiei lucrărilor propuse.

Art.4 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor implicate, pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 27 februarie 2019″.

Prezent la şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în calitate de membru şi reprezentant al Secţiei de Gospodărire a Apelor Tulcea, directorul Paul Cononov a precizat că o echipă de la Administraţia Bazinală Apele Române Constanţa se află la faţa locului pentru o evaluare în teren a situaţie mai ales că este vorba despre o investiţie în derulare.

„Proiectul de consolidare a malului Dunării în zona respectivă este unul mai vechi iar lucrarea, mult mai complexă, este în derulare din 2013. Trebuie analizată problema apărută făcut un studiu pe teren, ceea ce se şi întâmplă, iar pentru o intervenţie punctuală trebuie aprobări în CTE atât la Constanţa cât şi la Bucureşti, aprobări ce pot dura şi şase luni sau poate şi un an, în varianta pesimistă. De aceea personal susţin această intervenţie asumată de Primăria Ceatalchioi şi alocarea fondurilor de la Consiliul Judeţean Tulcea, ca o măsură binevenită şi necesară şi de aceea am votat pentru”, a spus în timpul şedinţei Paul Cononov, şeful SGA Tulcea.

 

 

Articolul precedentMuzeul de Etnografie și Artă Populară își închide spațiile expoziționale
Articolul următor28 Februarie – Ziua Protecției Civile din România