În cursul zilei de azi, 7 iunie 2019, Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Mălin Matei Muşetescu, numit prin Decizia Primului-Ministru nr. 364/24.04.2017, în temeiul prevederilor din Legea 82/ 1993, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale H.G. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare și a structurii organîzatorice ale ARBDD, cu modificările și completările ulterioare, a emis şi semnat (în baza referatului întocmit de dna. lvanov Georgeta – consilier superior cu atribuţii delegate de șef serviciul Reglementare și Autorizare) Decizia 251 din 07.06.2019.

DECIZIE

ART.1 Cu data prezentei, se prelungeşte termenul de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise în anul 2018, ce au reglementat activitatea de pescuit comercial în perimetrut RBDD, respectiv până la data de 01.07.2019;

ART.2 Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către personalul serviciului Regtementare şi Autorizare iar prin grija serviciului Relaţii Interne şi Internaţionale se va asigura mediatizarea acesteia prin mijloace mass – media, website-ul ARBDD, centre de informare, consilii locale, federaţiile şi asociaţiile de pescari.

Decizia a fost adoptată deoarece pentru reglementarea activităţii de pescuit comercial pe anul 2019, respectiv pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit comercial, autorizaţiilor de captură, achiziţie, comercializare şi vizarea permiselor de pescuit comercial, a fost necesară apariția Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, precum şi a Ordinului privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea desfăşurării activităţii pe anul 2019, ultimul fiind publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 448 din data de 5 iunie.
Până în prezent la ARBDD au fost depuse circa 600 de cereri de autorizare a pescuitului comercial și emiterea actelor de reglementare aferente presupune o muncă laborioasă care necesită un timp de procesare a datelor.
Persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Articolul precedent„Tinerii dezbat”, olimpiadă naţională de argumentare la Tulcea
Articolul următorSerbare câmpenească și slow food la Vișina!