Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă extraordinară azi, 14 iunie 2019, a adoptat, în unanimitatea celor prezenţi, Hotărârea nr. 12 privind institurea unor restricţii de circulaţie pe două sectoare de drum, astfel:
Art.1 Începând cu data de 15.06.2019, ora 06.00, se interzice temporar circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată (masa proprie plus încărcătura) mai mare de 7,5 tone pe Digul Şosea Măcin – Smârdan (DN 22, E87), km 88+000 — 98+000, ca urmare a creşterii cotelor apelor Dunării; Art.2 Se menţine restricţia de viteză de 70 km/h, pentru toate autovehiculele pe Digul Şosea Măcin – Smârdan (DN 22, E87), sectorul km 88+000 — 98+000, instituită prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr.11/11.06.2019.
Art.3 Începând cu data de 15.06.2019, ora 06.00, se instituie restricţii de viteză şi tonaj pe următorul sector de drum judeţean din judeţul Tulcea: • Drumul judeţean DJ 222 N, sectorul trecere Bac Ceatalchioi, km 5+628 —16+500: – masa totală maximă admisă: 7,5 tone; – viteza maximă admisă: 40 km/h.
Art.4 Excepţie de la prevederile art. 1-3 fac: pompierii, poliţia, salvarea, poşta, precum şi mijloacele auto care execută lucrări de eliminare a pericolului de inundaţii.
Art.5 Prevederile art. 1-3 se vor menţine până Ia data Ia care nu va mai există pericolul degradării digurilor.
Art.6 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoşţinta tuturor instituţiilor implicate, pentru punere în aplicare.
Emisă astăzi, 14 iunie 2019
P/Vicepreşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, inspector şef ISU Delta Tulcea, lt. col Daniel Petrov
prin prim adjunct al inspectorului şef, lt. col Vasile Şoavă

Articolul precedentCătălin Țibuleac a fost numit guvernatorul ARBDD
Articolul următorMicrobuz în flăcări între IC Brătianu şi Garvăn