Mesajul ciobanilor din Grindu, transmis de Emil Simionescu, fost primar al comunei, este unul foarte grav. Practic toți ciobanii din Asociația „Miorița Deltei” vor să protesteze  prin înecarea oilor (14.000 de oi) în fluviul Dunărea, în data de 19 noiembrie 2018, ca urmare a lipsei de reacție a oricărei autorități la cererile lor!

„MANIFESTUL lor ultim a fost transmis autorităților ca urmare a ilegalităților care se întâmplă în această comună și a  faptului că primarul dorește să le extermine oile prin faptul că din cele 1600 de ha pășune le-au luat aproape 1000 ha și le-au dat la fermierii care cultivă cereale”, spune Emil Simionescu, fost primar al comunei.

MANIFESTUL CIOBANILOR DIN GRINDU

„Înainte de anul 1945 comună Grindu deținea peste 11 600 ha teren extravilan compusd din 800 ha teren arabil, peste 7000 ha pășuni și 4500 ha bălți și lacuri (parte din eles se foloseau că pășuni în anotimpurile secetoase).

În timpul regimului comunist tot terenul proprietataa cetățenilor și cel al obștii au trecut în administrarea CAP, iar în perioada 1984-1989 bălțile și lacurile au fost desecate și terenul a trecut în administrarea IAS Dinogeţia Văcăreni care l-a exploatat până în anul 1998 când a fost parțial retrocedat comunei.

În anul 1998, în urmă punerii în posesie de către Comisia Județeană prin hotărârea nr.271/07.10.1998, izlazul comunal măsură 1655,5 ha. Această suprafață a fost diminuată cu 166 ha datorită împroprietăririi unor persoane, improprietarire făcută între anii 2012-2017 (considerăm că majoritatea acestor persoane au fost improprietarite nelegal!).

În prezent izlazul comunal măsoară 1479,9 ha, restul suprafețelor deținute înainte de război sunt în proprietatea statului (Rezervația Biosferei Delta Dunării și Regia Națională a Pădurilor) precum și în proprietatea unor localități învecinate.

DATE DESPRE LITIGIILE ASOCIAȚIEI CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Asociația „Miorița Deltei”  s-a înființat în anul 2010, având printre obiective obținerea spre expolatare a izlazului comunal, drept deținut și recunoscut crescătorilor de animale dintotdeauna. Crescătorii asociației noastre dețin în proprietate în jur de 15000 de oi, 300 de vaci și 350 de cai.

S-au făcut numeroase cereri autorităților locale cu privire la exploatarea izlazului comunal, care ne-au refuzat dreptul de exploatare a pășunii comunale. Acest drept cutumiar este consacrat succesiv în art.16 și 18 din Legea 72/2000, art 5 alin 1 și art 8 din Legea 214/2011 , iar în prezent art. 5 alin 1 și 2, art 9 alin 2 din OUG 34/2013, precum și art 33, 44 și 78 alin 1 ind. 1 și 3 din legea 18/1991 stipulează, imperativ și indubitabil, dreptul exclusiv al crescătorilor de animale de exploatare a pășunii comunale. Cu toate acestea autoritățile locale au refuzat permanent atribuirea izlazului comunal crescătorilor de animale, așa cum prevede legea.

În anul 2015, un număr de 23 de crescători de animale cu posibilități materiale, membrii ai asociației (pentru că asociația nu avea fonduri), au dat în judecată autoritățile locale, acțiunile făcând obiectul dosarelor nr. 287, 288 și 289/88/2015.

Instanțele de judecată prin hotărâri definitive au constatat dreptul de exploatare a izlazului comunal și a obligat UAT Grindu, prin Primar, să concesioneze izlazul comunal în întregul său crescătorilor de animale.

Prin executare silită asociației i se repartizează doar o suprafață de 757 ha, motivat de faptul că restul suprafeței face obiectul unor contracte de asociere cu patru fermieri încheiate în anul 1999 și prelungite cu 50 de ani prin acte adiționale încheiate în anul 2013.

Constatând nelegalitatea acestora am sesizat organele de urmărire penală care au recomandat Prefectului județului Tulcea să atace aceste acte în contencios administrativ. Am intervenit și noi că parte în aceste procese care au făcut obiectul dosarelor nr. 2214, 2317, 2318 și 2356/88/2015 . Instanțele au hotărât anularea actelor adiționale semnate în anul 2013 și obligau autoritățile locale să inițieze procedurile de atribuire conform legii.

Soluțiile definitive au fost date în cursul anului 2017 și conform art. 9 alin 2 din OUG 34/2013 modificată trebuia să ne încredințeze direct suprafață ce a făcut obiectul acestor acte adiționale.

Consiliul local și Primarul au refuzat punerea în aplicare a acestor hotărâri organizând licitații nelegale (cu dedicație) atribuind suprafețele de izlaz acelorași fermieri (de fapt retrocedare). Mai mult crescătorii de animale care s-au înscris la aceste licitații au fost excluși nelegal invocându-se diferite tertipuri.

În prezent asociația a declanșat procedura de anulare a hotărârilor Consiliului local care au aprobat atribuirea prin licitație a izlazului comunal unor persoane fără drept (HCL 22, 29 și 39/2018).

Terenul atribuit prin HCL 39/2018 ca fiind arabil nu a fost niciodată teren arabil el a fost dintotdeauna pășune pe care există saivane și adăposturi pentru animale construite cu 20-30 ani în urmă și care urmează să fie demolate de noul chiriaș și să are pășunea, schimbându-i destinația fapt interzis de lege (art. 4 din OUG 34/2013 și art. 78 alin 1 ind. 1 din Legea 18/1991 modificată).

Conform Legii și a Normelor de aplicare OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, norma de încărcare cu animale este de 12 (doisprezece ori) mai mare decât încărcarea minimă convenită de Lege (să nu mai vorbim despre încărcarea optimă care este de 0,5 UVM/haa adică 1 vită mare la 2 ha pășune!!!). Menționăm că în ceea ce privește oile acestea sunt 6 capete la 1 UVM!!! Având în vedere că este extrem de puțîn (de aceea acum pășunea care a mai rămas este un pământ sterp fără pic de iarbă!!!) încărcarea actuală fiind de 3,26 UVM/ha pășune, chiar și pe această suprafață extrem de mică, fermierii amenință că o vor ara!

La un calcul simplu conform Legii pentru încărcarea minimă și optimă cu UVM (Unitate Vită Mare) reiese:

15.000 ovine:6 (6 oi / 1 UVM) = 2500 UVM

300 bovine = 300 UVM

350 cabaline = 350 UVM

total 3.150 UVM

Legea spune că optim ar fi 0,5 UVM/ha pășune iar minimum este de 0,3 UVM/ha. Asta înseamnă 6300 ha de pășune optim, sau 3150 ha pășune minim, iar pentru noi mai sunt doar 500 ha pășune din care suntem permanent amenințați că ni se va ara și ce mai este, plus că de fiecare dată primarul transmite ideea că el va termina crescătorii de animale din Grindu până pleacă de la primărie!!!

Având în vedere cele de mai sus atragem atenția și venim cu următoarele revendicări:

1. Anularea tuturor contractelor de concesiune către farmierii agricoli din alte localități veniți în comuna Grindu și să ne încredințeze direct, în maxim două săptămâni, suprafață ce a făcut obiectul acestor acte adiționale, conform sentințelor definitive de la Curtea de Apel Constanța și de la Judecătoria Tulcea!

2. Refacerea pășunilor pe cheltuiala fermierilor și a Primăriei Grindu, astfel încât în primăvară să avem toată suprafață de 1479,9 ha (și așa insuficientă) pentru pășunatul celor 3.150 UVM existente acum în comuna Grindu.

3. Demisia primarului și a consilierilor lui care au aprobat trecerea ilegală a acestor suprafețe de teren din pășune în arabil, restrângâand extrem de mult situația actuală a crescătorilor de animale care la ora actuală hrănesc vitele cu porumb boabe, nemaiexistând niciun fir de iarbă în acest perimetru extrem de mic pentru atâtea animale existente!

4. Tragerea la răspundere a celor care au făcut ilegalități și care au trecut terenul de peste aproape 1000 ha din regim de pășune în regim de arabil și care au tergiversat încredințarea directă către crescătorii de animale conform legii și al sentințelor definitive, distrugând mare parte din pășune prin arăt și astfel aducând serioase venituri în buzunarele celor care au concesionat către aceștia atâta suprafață! (să nu uităm că terenul este foarte căutat de fermierii hulpavi care știu că acesta nu a fost niciodată arabil ci fund de bălți și aici se fac producții fabuloase și implicit este vorba de bani foarte mulți la mijloc!)

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, ÎN UNANIMITATE, CRESCĂTORII DE ANIMALE DIN ASOCIAȚIA “MIORIȚA DELTEI” DIN COMUNĂ GRINDU, ÎN ȘEDINȚA DIN DATĂ DE 04.11.2018, AU LUAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

Dacă până în dată de 11 noiembrie 2018, la orele 19.00, nu se vor lua măsurile urgente de a stopa intervenția și amenințarea fermierilor agricoli și anularea contractelor de concesiune către aceștia (încheiate ilegal fără că și crescătorii de animale să poată lua parte) în dată de 12 noiembrie 2018, la orele 09.00, vom începe procesul de înecare a oilor în dreptul punctului „PONTON” în comuna Grindu, unde peste 200 de săteni (părinții, frații, surorile, copii, și rudele noastre) au plătit cu viață incompetența autorităților comuniste, autorități care nu au reușit să distrugă crescătorii de animale) murind înecați în Dunăre în urmă catastrofei navale a vasului de pasageri Mogoșoaia din sept 1989!

Vom începe, în data de mai sus, cu o AVERTIZARE, sacrificând și inecând în fluviul Dunărea, 1% din efectivul prezent, iar dacă nimic nu se întâmplă și autoritățile statului nu vor interveni să stopeze ilegalitățile și să ne pună în drept, prin încredințare directă, sau prin concesionare a întregii suprafețe de pășune, conform legii, pe data de 19 noiembrie 2018, începând cu ora 08.00, vom trece la înecarea în masă de a tuturor oilor în fluviul Dunărea, pentru că și așa vor muri de foame în iarnă această, neavând cu ce le întreține (dacă aveam toată pășunea am fi avut acum nutreț pentru a le păstra în iarnă).

Decât animalele să moară lent prin înfometare, le vom îneca și vor sfârși rapid așa cum vom sfârși și noi!”

Articolul precedentÎn mai puţin de o lună se va da ordinul de începere a lucrărilor la podul Tulcea – Brăila
Articolul următorBătrână de 85 de ani carbonizată la Caraorman!