Ca şi în urmă cu doi ani, organizaţia patronatului din IMM-uri este foarte atentă în ceea ce priveşte „Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019” pus în dezbatere publică încă de la începutul lunii noiembrie şi deja a formulat un punct de vedere ce a fost transmis secretariatului Consiliului local precum şi primăriei.

„Observăm că în Raportul nr.31537/06.11.2018 , aprobat de D-l Primar al Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Constantin Hogea, impozitele şi taxele locale stabilite în cote procentuale la pct  6  – cota prevăzută la art.460 alin (2) din Codul Fiscal, impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice – cota de impozitare se păstrează la nivelul de 1,2%, aşa cum a fost stabilită în şedinţa de CL din decembrie 2016 pentru anul 2017, păstrată şi pentru anul 2018.

Amintim că încă de la începutul anului 2016, când în urma discuţiilor avute cu mediul de afaceri, PIMM Tulcea a solicitat reducerea acestei cote de la nivelul de 1,5%  aşa cum era aprobat în acel moment, la nivelul de 1%, datorită faptului că în conformitatea cu prevederile Noului Cod Fiscal, care a intrat în vigoare la data de 01.01.2016, agenţii  economici erau obligaţi să-şi  reevalueze  clădirile nerezidenţiale conform noii  grile aprobate de Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România,  grilă conform căreia valoarea de evaluare şi implicit baza de impozitare a clădirilor nerezidenţiale creştea cu minim 50 % .

În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii Consiliului Local Tulcea în decembrie 2016, s-a convenit ca acest impozit să coboare până la pragul de 1,2 %  pentru anul 2017, pentru a nu fi afectat bugetul local,  şi eventual să scadă procentual până la 1% în decurs de 3 ani când agenţii economici au obligaţia la reevaluare în  conformitate cu   Art.460 pct. (6)  – Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă’’ din Codul Fiscal  – şi astfel că baza de impozitare să fie cea actualizată.

Reamintim de asemenea  că în Codul Fiscal la Art.460 pct. 2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.”, se arată în memoriul transmis de PIMM Tulcea şi semnat de preşedintele Kaya Sebahat.

Pentru cele de mai sus reprezentanţii patronatului din IMM-uri au şi un motiv clar să ceară aceste modificări:

„Considerăm că analiza care stă la baza stabilirii valorii de impozitare trebuie să aibă la bază raţionamentul economic (baza de impozitare )  dar  şi echitatea  pentru toţi proprietarii, indiferent de natura acestora , iar cota de impozitare să fie stabilită în funcţie de destinaţia spaţiului şi nu de natura proprietarului. Astfel că la punctul 2, din raportul nr. 31537/06.11.2018 pentru acelaşi tip de clădiri, dar deţinute de persoanele fizice valoarea de impozitare este de 1% în conformitate cu ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

  1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă, unde se stabileşte acelaşi nivel de impozitare ca şi la persoanele juridice.” Se mai arat în adresa transmisă primăriei şi consilierilor locali de PIMM Tulcea.