Instituţia Prefectului Judeţul Tulcea anunţă lansarea proiectului „Management perfomant al situaţiilor de urgenţă în folosul comunităţilor locale din Delta Dunării”,COD SMIS 129 260 RO 03 19062018 053 06, ce are drept scop consolidarea capacităţii administrative instituţiei de a realiza un management al  situaţiilor de urgenţă de o manieră eficientă pentru comunităţile locale din Delta Dunării. Prin implementarea acestui proiect este vizată protejarea vieţii umane şi a bunurilor la situaţiile de urgenţă, în special la cele generate de inundaţii sau alte manifestări meteorologice extreme. Astfel, se vizează  consolidarea unui cadru care să permită dezvoltarea economică locală prin  asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor locale din teritoriul FLAG Delta Dunării, în speţă oraşul Sulina şi comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crişan şi Sfântu Gheorghe.

Obiectivul proiectului este facilitarea accesului Prefectului, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în comunităţile din teritoriul FLAG Delta Dunării (oraşul Sulina şi comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crişan şi Sfântu Gheorghe), prin achiziţionarea unei ambarcaţiuni. Ambarcaţiunea achiziţionată prin acest proiect va contribui la eficientizarea gestionarii situaţiilor de urgenţă prin acces rapid la datele şi informaţiile concrete din teren şi iniţierea unor măsurilor specifice  de prevenţie şi protecţie pentru evitarea unor perturbări semnificative ale activităţilor socio-economice care contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale.

O componentă a procesului de gestionare a situaţiilor de urgenţă, cu precădere a celor cauzate de fenomene meteorologice sau poluări accidentale, o reprezintă verificarea la faţa locului a capacităţii administrative a autorităţilor publice de planificare şi implementare a măsurilor specifice în domeniu, măsuri structurate pe cele trei etape ale gestionarii situaţiilor de urgenţă- pregătire/prevenţie, intervenţie şi restaurare.

Aria de acoperire: Regiunea Sud- Est, Proiectul vizând în totalitate şi exclusiv zona FLAG Delta Dunării. Ambarcaţiunea ce urmează a fi achiziţionată va deservi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prezidat de Prefectul Judeţului Tulcea pentru asigurarea accesului la serviciile de bază comunităţilor locale greu accesibile (oraşul Sulina şi comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crişan şi Sfântu Gheorghe).

Finanțarea externă solicitată este de 100% din valoarea investiției, cu o cofinanțare de 0%, valoarea fiind de 762223,73 lei. Perioada de implementare estimată: 24 luni de la data semnării contractului de finanţare.Sursa de finanţare: Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale; Măsura III.3 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Măsura nr. 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei.

Articolul precedentAccident pe strada Babadag. Un bărbat a fost luat de ambulanţă
Articolul următor„Sanitarii pricepuţi” de la Şcoala Alexandru Ciucurencu merg la etapa naţională