Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea organizează în data de 3 noiembrie 2018, un concurs prin încadrare directă, pentru ocuparea a patru posturi de ofițeri de poliție. Posturile scoase la concurs sunt de ofițeri din domeniile comunicare și relații publice, ordine publică, investigarea criminalității economice și resurse umane.

Perioada de înscriere la concursul pentru cele patru posturi s-a încheiat din data de 13 septembrie 2018, iar concurenţa pentru acestea, aşa cum a subliniat comandantul IPJ Tulcea, comisarul şef Daniel Grădinaru, este una acerbă.

Nu mai puţin de 68 de dosare au fost admise pentru cele patru posturi, cele mai multe intenţii de ocupare fiind pentru postul de ofiţer comunicare și relații publice respectiv purtător de cuvânt. În momentul de faţă funcţia de purtător de cuvânt este ocupată prin cumul de subofiţerul Amalia Ignatencu, însă funcţia de ofiţer comunicare și relații publice este vacantă din momentul în care fostul purtător de cuvânt Dorin Visterneanu a renunţat. Potrivit comisarului de poliţie Mariana Nicolae, şef şerviciu Resurse Umane, nu mai puţin de 29 de aspiranţi la această funcţie de purtător de cuvânt s-au înscris la concurs, mai puţin de 10 fiind ofiţeri sau subofiţeri din structurile IPJ Tulcea. Următorul test pentru aspiranţii la cele patru posturi de ofiţer va fi exminarea psihologică, un examen de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., iar data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin grija comisiilor de recrutare, prin postarea, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare, astfel că evaluarea psihologică a candidaților se va desfășura până cel târziu la data de 26.09.2018.

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programaţi la examinarea medicală.

Următoarele teste vor fi evaluarea medicală şi proba practică

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura după finalizarea activității de evaluare psihologică, până la cel târziu 09.10.2018 (numai în zilele lucrătoare).

De asemenea, lista finală cuprinzând candidaţii care îndeplinesc toate condiţiile pentru a susţine proba practică va fi comunicată pe pagina de internet a Poliţiei Române, până la data de 16.10.2018.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul acestora.

Conform calendarului aprobat, proba practică se va desfăşura în perioada 22.10.2018-24.10.2018.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Proba practică poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei. Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Departajare prin test grilă

Proba scrisă, va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandate), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 03.11.2018.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, va fi declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

Informații complete cu privire la modalitățile de desfășurare a concursurilor, găsiți aici – https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs sau https://tl.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Deficit de personal de peste 30% în IPJ Tulcea

În momentul de faţă, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea se confruntă cu o acută criză de personal, 3 din 10 posturi fiind suplinite de angajaţii actuali ai inspectoratului. Potrivit comisarului şef de poliţie Marian Dumitrache, adjunctul inspectorului şef, în prezent sunt mai multe acţiuni sindicale pe rolul instanţelor privind revendicări pe tema muncii suplimentare la care recurg angajaţii pentru a suplini lipsa unor colegi. Totuşi, istoria recentă a unor astfel de revendicări, unele considerate pertinente, arată cât se poate de clar că instanţele nu le-au dat câştig de cauză salariaţilor reprezentaţi de structurile sindicale decât în foarte puţine cazuri.

Articolul precedentBaladele Deltei a reprezentat România în Republica Moldova
Articolul următorDouă vedete fluviale de la Tulcea în Exercițiul Danube Protector