În intervalul 29-31 ianuarie a.c., Asociația CIOFF® ROMÂNIA – International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art și partenerii săi au organizat la SIBIEL 2020 „CONFERINȚA FESTIVALURILOR INTERNAȚIONALE DE FOLCLOR DIN ROMÂNIA” pe tema „C.I.O.F.F. calendarul evenimentelor 2020 – 2021”, ocazie cu care a fost prezentată noua conducere. Pentru mandatul 2020 – 2024, membrii Comitetului Director al C.I.O.F.F., secțiunea națională, sunt (foto 1, de la stânga la dreapta): Ștefan Coman – secretar general (Tulcea), Ioan Cocian – vicepreședinte (Cluj), Adrian Frențescu – președinte executiv (Timișoara), Vasile Stoia – vicepreședinte (Sibiu). Președinte de onoare este maestrul coregraf Marin Barbu.
Secția CIOFF® România a fost fondată în 1990 ca asociație privată, apolitică, non-guvernamentală, care a funcționat până în 2019 în cadrul Asociației Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România (A.C.A.F.R.); A.C.A.F.R. s-a preocupat de funcționarea Academiei de Dansuri Folclorice, formarea de instructori pentru cercuri recreaționale, precum și de promovarea ansamblurilor românești în schimburi internaționale prin relația permanentă cu C.I.O.F.F.
Asociația CIOFF® ROMÂNIA reprezintă secțiunea Națională Română a Organizației Mondiale a CIOFF® – Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice și de Artă Populară –, prezentă astăzi în mai mult de 90 țări din lume și colaborând activ cu U.N.E.S.C.O., în conformitate cu acordurile de cooperare încheiate între cele două organisme; asociația CIOFF® ROMÂNIA are birou permanent în Paris, la sediul U.N.E.S.C.O.
Cu ocazia celei de-a 15-a ediții a Festivalului Artelor și Tradițiilor Populare din toată lumea, ținut la Confolens (Franța), Henri Coursaget a invitat, în perioada 8 – 10 august 1970, reprezentanți ai artelor și tradițiilor populare din Belgia, Ungaria, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Elveția, România, U.R.S.S. și Iugoslavia să vină și să discute proiectul unei asociații internaționale care ar conecta festivaluri de folclor din lume, cu două obiective: încurajarea schimburilor culturale între țări și promovarea păcii mondiale. O primă ședință a avut loc la 8 august 1970 la primăria Confolens, iar actele constitutive ale Consiliului Internațional al Organizațiilor Festivalurilor de Folclor au fost depuse la 10 august 1970 la subprefectura Confolens. Acest comitet va fi ulterior redenumit Consiliul Internațional al Organizatorilor Festivalurilor de Folclor, păstrând acronimul „C.I.O.F.F.”.
În plin Război Rece, C.I.O.F.F. a urmărit un ideal cu vocație universală, „Pacea mondială”, realizat printr-un proiect concret: schimburi internaționale între festivaluri de folclor. Această dublă ambiție a C.I.O.F.F., idealistă și pragmatică, este rezumată într-o expresie repetitivă: „Fraternitate între popoare”. „Urmărim apoi 2 obiective”, scria Henri Coursaget în 2006: „să creăm legături din ce în ce mai puternice cu diferitele festivaluri din Europa și să permitem sosirea unor grupuri mai îndepărtate cu posibilitatea de a efectua turnee”, iar „prin aceste schimburi din ce în ce mai numeroase înmulțim legăturile frățești care ajută la consolidarea păcii mondiale”.

În țara noastră, 11 festivaluri se desfășoară sub egida C.I.O.F.F., dar singurele două festivaluri recunoscute și agreate de C.I.O.F.F., aflat sub patronajul U.N.E.S.C.O., sunt Festivalul Internațional de Folclor „Festivalul Inimilor” (Timișoara) și Festivalul Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur” (Tulcea).
La întrunirea de la Sibiel s-a luat act de adoptarea siglei aniversare C.I.O.F.F., siglă care va fi folosită pe toate materialele de promovare (inclusiv steaguri sau elemente de scenotehnică) realizate cu prilejul împlinirii a 50 de ani de cooperare internațională în domeniul folclorului și al patrimoniului cultural intangibil sub egida U.N.E.S.C.O. Totodată, a fost prezentat participanților un pliant cuprinzând o situație centralizată a evenimentelor desfășurate în ultimii doi ani de C.I.O.F.F. la nivel mondial: dacă în 2018 au avut loc 347 de festivaluri (178 internaționale), dintre care 116 recunoscute, anul trecut au fost 370 de festivaluri – în 104 țări – la care au luat parte 55.000 de artiști, au fost organizate 1.500 de expoziții și peste 5.000 de ateliere meșteșugărești și de dans.
Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice și de Artă Populară este o organizație neguvernamentală internațională în parteneriat oficial cu U.N.E.S.C.O. și este acreditată pentru a furniza servicii de consultanță Comitetului Convenției U.N.E.S.C.O. pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.
In 2020, în România se vor desfășura următoarele festivaluri C.I.O.F.F.:
– Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului” (20-25 mai, Galați);
– Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în București” (26-28 iunie, București);
– Festivalul Internațional de Folclor „Festivalul Inimilor” (8-12 iulie, Timișoara);
– Festivalul Internațional de Folclor „Dorna, plai de joc și cântec” (19-22 Iulie, Vatra Dornei);
– Festivalul International de Folclor „Plaiurile Mioriței” (23-26 iulie, Buzău);
– Festivalul Internațional de Folclor Aiud (30 iulie-4 august, Aiud);
– Festivalul internațional de folclor „Cântecele Munților” (iulie, Sibiu);
– Festivalul Internațional de Folclor „Hora din străbuni” (2-6 august, Vaslui);
– Festivalul Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur” (7-12 august, Tulcea);
– Festivalul Internațional de Folclor „Hora mare” (12-17 august, Călărași);
– Festivalul Internațional de Folclor „Carpați” 24-30 august, Pitești).

Articolul precedentCupa Municipiului la fotbal în sală are trei echipe cu punctaj maxim
Articolul următorCarmen Caloianu este noul subprefect al județului Tulcea