Azi, în cadrul şedinţei lunare a Colegiului prefectural, colenelul Ion Bordei a făcut prezentat un raport privind pregătirea sezonului de iarnă la nvelul inspectoratului la conducerea căruia se află.

Potrivit prezentării, sezonul de iarnă aduce în atenţie desfăşurarea a numeroase activităţi în spaţiul public, concomitent cu înregistrarea unor episoade meteorologice deosebite ce pot aduce efecte negative asupra populaţiei.

Această perioadă din an este specifică unor activităţi diversificate în spaţiul public, prin desfăşurarea de evenimente cultural – artistice specifice sărbătorilor de iarnă, târguri, datini şi obiceiuri naţionale ori regionale, manifestări religioase asociate sărbătorilor Crăciunului  la care participă un număr mare de persoane.

Totodată, temperaturile minime prognozate, în asociere cu alte posibile manifestări specifice ale vremii pentru această perioadă a anului (ninsori abundente, viscol), pot constitui premise ale unor situaţii de risc major pentru siguranţa cetăţenilor, cu preponderenţă a unor categorii vulnerabile (copiii, bătrâni, femei însărcinate) dar şi pentru desfăşurarea normală a activităţilor sociale şi economice.

Pe aceste considerente, se impune adaptarea măsurilor din competenţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea atât pe segmentul ordinii şi siguranţei publice, cât şi a situaţiilor de urgenţă pentru o gestionare eficientă a situaţiei operative, mai ales în condiţiile unor factori ce pot contribui la evoluţia acesteia, din care cei mai relevanţi sunt:

Creşterea nivelului de risc asociat traficului rutier specific acestei perioade, pe fondul apariţiei unor fenomene meteo nefavorabile;

Amplificarea exponenţială a numărul manifestărilor cultural – artistice organizate atât în spaţiul public, cât şi în spaţii private şi a numărului de persoane care participă la acestora;

Părăsirea temporară a locuinţelor personale ori a sediilor de societăţi în perioada sărbătorilor de iarnă creează premisele pentru creşterea infracţionalităţii contra patrimoniului;

Fenomenele meteo extreme şi vremea nefavorabilă care vor afecta desfăşurarea tuturor activităţilor în spaţiul public.

Ca în fiecare an, pentru I.J.J. Tulcea prioritare sunt misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia adunărilor publice, de referinţă fiind cele prilejuite de Ziua Naţională a României, sărbătoarea Moşoaielor, Crăciunul, concertele sau alte manifestări cultural artistice organizate în spaţiul public, acţiunile desfăşurate cu ocazia aşa-ziselor obiceiuri şi datini locale, manifestările publice organizate pentru marcarea trecerii în noul an, această perioadă încheindu-se cu sărbătoarea de Bobotează şi Sfântul loan.

Având în vedere manifestările comemorative din 1 decembrie precum şi semnificaţia acestor evenimente pentru istoria României, nu este exclusă posibilitatea apariţiei unor manifestări de protest care pot degenera în acte de violenţă sau care se organizează într-un cadru ilegal. I.J.J. Tulcea va pune accent pe pregătirea corespunzătoare a efectivelor şi mijloacelor pentru derularea unor misiuni de asigurare a ordinii publice în situaţii de acest gen şi, dacă situaţia impune, pentru restabilirea ordinii publice, în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, va acţiona pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

-menţinerea unui nivel optim de siguranţă al cetăţenilor;

-desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor preconizate a se desfăşura în spaţiul public pe fondul nemulţumirii populaţiei în legătură cu deciziile politice.

-realizarea unui răspuns integrat la provocările, riscurile şi vulnerabilităţile din această perioadă;

-creşterea capacităţii de acţiune şi realizarea unor dispozitive vizibile şi eficiente, pentru prevenirea evenimentelor deosebite şi descurajarea faptelor antisociale;

-adaptarea dispozitivelor în funcţie de rezultatele evaluărilor de risc specifice perioadei în vederea prevenirii unor situaţii generatoare de riscuri in domeniul ordinii şi siguranţei publice;

-asigurarea unui răspuns coerent la solicitarea autorităţilor publice şi a populaţiei pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

Direcţiile de acţiune ale jandarmilor tulceni

Participarea la acţiuni în comun, organizate de structuri ale I.P.J. Tulcea, pentru prevenirea şi combaterea furturilor de auto, depistarea şi prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii;

Participarea la activităţile de limitare a efectelor unor situaţii de urgenţă, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase deosebite (căderi masive de zăpadă, inundaţii etc.);

Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri de aceasta natură in zone cu aglomerări mari de persoane, obiective de interes public, precum şi la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Române

Acordarea sprijinului necesar D.S.V.S.A Tulcea, la solicitare, în vederea efectuării în comun de activităţi de control în pieţe agro-alimentare şi centre comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei;

Prevenirea şi combaterea delictelor silvice şi intensificarea controalelor în pieţe, în vederea prevenirii tăierii şi comercializării ilegale a brazilor;

Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind comercializarea şi utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane juridice şi fizice, conform competenţelor;

Asigurarea transportului persoanelor fără adăpost în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

Participarea, la solicitare, în cadrul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a intervenţiei în situaţii de urgenţă pentru evaluarea situaţiei, stabilirea şi aplicarea măsurilor în corelare cu prognozele meteorologice;

Sprijinirea I.S.U.J., Tulcea în vederea coordonării aplicării unitare a măsurilor şi acţiunilor specifice, colectarea, centralizarea, gestionarea şi transmiterea datelor referitoare la evoluţia situaţiei generate de fenomenele meteorologice periculoase și informarea oportună a conducerii I.G.J.R.;.