În data de 13 iunie 2019, a avut loc la sediul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) o întâlnire a Comitetului Pescăresc la care au participat reprezentanți ai comunităților pescărești din Mahmudia, Murighiol, Dunavățul de Jos, Sfântu Gheorghe, Crișan, Sulina.
În cadrul întâlnirii Comitetului Pescăresc s-au discutat următoarele:
1.     Aspecte legate de alocarea zonelor pentru pescuitul comercial existând obiecțiuni privind restrângerea zonelor de pescuit pentru unele comunități în favoarea altora. Subiectul va fi reluat în cadrul unei întâlniri dedicate special zonei de pescuit la mare, întâlnire ce va avea loc la Sf. Gheorghe la o dată ce va fi comunicată ulterior.
2.     Pescarii au apreciat ca fiind benefice prevederile Ordinului privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2019, pentru specia scrumbie.
3.     Au fost făcute propuneri din partea pescarilor în privința ,,sectorizării individuale,, a zonelor de pescuit, nu pe UAT-uri sau federații;
4.     Subiect important abordat, cel al adăposturilor pescărești insalubre, al gunoaielor din jurul acestora, al deșeurilor din materiale feroase ce rămân în preajma adăposturilor după închiderea sezonului la scrumbie (rulote degradate de mediul sărăturat al zonei de coastă, diverse adăposturi improvizate, etc.) propunerea fiind realizarea unor adăposturi sezoniere mai prietenoase cu mediul.
5.     O problemă ridicată cu acest prilej a fost și cea a eliberării cu întârziere a actelor pentru reglementarea activității de pescuit comercial pe anul 2019, respectiv pentru emiterea autorizațiilor de pescuit comercial, autorizațiilor de captură, achiziție, comercializare și vizarea permiselor de pescuit comercial. A fost adus la cunoștința participanților la întâlnire că aceasta nu a depins de ARBDD ci a fost cauzată de publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2019 şi a Ordinului privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea desfășurării activității pe anul 2019.
S-a propus ca în urma depunerii documentației la ARBDD pentru vizarea permisului comercial să fie eliberată o adeverință pe care pescarii să o poată prezenta organelor de control până la emiterea documentației avizate.
6.     A fost solicitată revizuirea /prelungirea de către A.N.S.V.S.A a termenului de valabilitate al peștelui condiționat până la 5 zile față de termenele actuale.
7.  Avansarea unor propuneri pentru demersuri legislative privind posibilitatea schimbării destinației ambarcațiunilor de pescuit, utilizarea acestora și pentru turism ca o activitate alternativă pescuitului, precum și folosirea peștelui capturat în funcționarea unui punct gastronomic local.
S-a informat cu acest prilej despre aprobarea finanțării a trei proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice pe două complexe acvatice, proiecte ce vor reprezenta cele mai ample lucrări de decolmatare realizate de ARBDD până acum.
Toate aceste demersuri instituționale ale ARBDD bazate pe propunerile rezultate din întâlnirile cu comunitățile pescărești din RBDD respectă un principiu de bază al administrării unei arii protejate aflate în rețeaua MAB-UNESCO unde incluziunea și participațiunea populației locale la luarea deciziilor sunt elemente esențiale și sunt menite să stimuleze participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

Articolul precedentLista finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, sesiunea iunie 2019
Articolul următorPELICAM a pornit cu dreptul! E despre mediu şi oameni