Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani, a participat astăzi la conferința de presă prilejuită de prezentarea activității Asociaței Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunarii, la nouă ani de la înființare și la mai mult de doi ani de la demararea unor proiecte deosebit de importante.

Din prezidiu au mai făcut parte Cătălin Balaban, președintele Asociației de Pescari „Golovița”, alături de care a fost prezentă întreaga echipă FLAG, pe care vicepreședintele Mergeani a numit-o una „tânără, dar profesionistă, o echipă în care tinerețea este un atu, nu un balast în ceea înseamnă pregătirea profesională”.
În cadrul conferinței, managerul FLAG Delta Dunării, Valentin Moldoveanu, a realizat o succintă trecere în revistă a activității Asociației, la nivelul accesării de proiecte dedicate în special sectorului piscicol și de acvacultură și destinate comunităților din Delta Dunării.
„Grație acestui instrument, FLAG, al cărui membru este și Consiliul Județean încă de la înființare, iată că reușim să venim în sprijinul investitorilor privați și ai instituțiilor publice, dar, dincolo de toate, în sprijinul comunității județului Tulcea. 10 milioane de euro, ceea ce nu e deloc puțin, 34 de proiecte finanțate până acum și încă 10 în așteptare, iată un bilanț îmbucurător pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului piscicol tulcean și nu numai. Sperăm și așteptăm continuarea proiectului FLAG, cu o redistribuire de aproximativ 5 milioane de euro, de care zona Deltei are nevoie, pentru că, să nu uităm, toate aceste lucruri se fac pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Delta Dunării”, a declarat, în acest sens, vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Mergeani.

Despre FLAG Delta Dunării și milioane de euro pentru sectorul pescăresc

În anul 2010 a luat fiinţă Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării prin acordul de voinţă a cinci membri fondatori: Consiliul Judeţean Tulcea, A.R.B.D.D, Asociaţia Ro-Pescador, Asociaţia Black Sea – Sfântu Gheorghe, Asociaţia Rechinul – Crişan având ca scop şi obiectiv ‘’elaborarea şi implementarea unei Strategii de dezvoltare locală, care să urmărească dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultura, având în considerare toate aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică”.

În prezent, Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării este formată din şapte membri asociaţi dintre care: două entităţi publice Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării şi Consiliul Judeţean Tulcea, trei susţinători ai societăţii civile (asociaţii), Asociaţia “Black Sea”, Asociaţia “Rechinul”, Asociatia de pescari “Golovita” şi Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23” (membru cu drepturi depline din lună martie a anului 2016) şi un organism privat Asociaţia “Ro-Pescador”.

Teritoriul vizat este coerent din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale, vizeaza zona Deltei Dunarii si include 25 unitati administrativ-teritoriale, fiind situat in partea sud-est a judetului Tulcea. Teritoriul FLAG Delta Dunarii este situat integral in arealul Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI). Zona de pescuit si acvacultura se confrunta cu o serie de probleme ce caracterizeaza zonele pescaresti si de acvacultura de pe intreg teritoriul Romaniei, in mare parte, dar prezinta si caracteristici geografice si de dezvoltare economico-sociala, distincte.

Asociatia Grupul Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii implementeaza in perioada 24.03.2017-31.12.2023 proiectul „Strategie de dezvoltare locala integrata a Grupului Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii”. Valoarea totala a strategiei, stabilita prin contractul de finantare nr. 29/24.03.2017, este de 51.662.868,75 lei din care 8.415.418,75 lei cheltuieli de functionare ale Grupului si 9.585.775,00 lei fonduri alocate pentru cele 3 Masuri finantabile.
Pana in prezent au fost semnate 3 (trei) Acte aditionale la Contractul de finantare 29/24.03.2017:
Act aditional nr.1/29.12.2017, confom caruia valoarea toatala alocata implementarii SDL este de 51.575.922,63 lei, din care 41.990.147,63 lei valoare alocata implementarii proiectelor din POPAM (inclusiv costurile de functionare si animare) si 9.585.775,00 lei cofinantare beneficiari in cadrul masurilor din Strategie
Act aditional nr.2/2018/24.07.2018, prin care se modifica articolele cu privire la ”Evaluarea performantei pentru implementare SDL”
Act aditional nr.3/17.09.2019, prin care care se modifica articolele cu privire la ”Evaluarea performantei pentru implementare SDL”

Au fost inaintate spre aprobare de către Direcţia Generală de Pescuit- Autoritatea de Management Program Operaţional de Pescuit si Afaceri Maritime Manualele de Proceduri si Ghidurile Solicitantului aferente masurilor SDL, in luna iulie 2017.

Urmare aprobării Schemei de Minimis, documentele au fost revizuite si retransmise spre catre DGP AMPOPAM in data de 23.02.2018, iar documentele de accesare a măsurilor din SDL, au fost aprobate prin Notificarea de aprobare nr.321505/02.03.2018.

Ghidurile si Procedurile au fost revizuite si aprobate prin notificarile nr.322578/16.04.2018 si 325792/23.07.2018, si incepand cu data de 16.04.2018, au putut fi depuse cereri de finantare penntru Masura 3; incepand cu 25.04.2018 – masura 2 si cu 02.05.2018- Masura 3.

Detaliem mai jos cele trei sesiuni pentru depunerea cererilor de finantare, dupa cum urmeaza:
1. Masura 1 – Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona FLAG Delta Dunarii.
Tipul apelului- competitiv cu termen limita de depunere.
Data si ora de la care s-au depus cereri de finanțare: 02.05.2018, ora 10.00
Data și ora limită până la care s-au depus cereri de finanțare: 20.06.2018, ora 15.00.
Suma totală alocată -10.299.135,00 lei echivalentul a 2.310.000,00 euro.
Au fost depuse 38 proiecte, dintre care:
15 proiecte selectate cu finantare cu o valoare publica de 9.547.342,70 lei
3 proiecte selectate fara finantare cu o valoare publica de 1.740.168,90 lei
17 proiecte respinse cu o valoare publica de 10.848.288,94 lei
3 proiecte retrase cu o valoare publica de 1.774.934,12 lei
In urma evaluarii DGP AMPOPAM , au fost respinse 2 proiecte cu o valoare publica de 1.334.155,75, si au fost contractate 13 proiecte cu o valoare publica 8.213.186,95 lei.
Din economia rezultata de 2.085.948,05, s-au transmis catre DGP AMPOPAM cele 3 proiecte selectate fara finantare in valoare de 1.740.168,90 lei.

2. Masura 2 – Valorificarea patrimoniului natural si masuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunarii.
Tipul apelului- competitiv cu termen limita de depunere.
Data si ora de la care s-au depus cereri de finanțare: 25.04.2018, ora 10.00
Data și ora limită până la care s-au depus cereri de finanțare: 22.06.2018, ora 15.00.
Suma totală alocată – 6.999.845,00 lei echivalentul a 1.570.000,00 euro.

Au fost depuse 45 proiecte , dintre care:
a) 5 proiecte selectate cu finantare cu o valoare publica de 6.755.353,81 lei
b) 10 proiecte selectate fara finantare cu o valoare publica de 3.765.775,60 lei
c) 18 proiecte respinse cu o valoare publica de 13.586.500,57 lei
d) 12 proiecte retrase cu o valoare publica de 4.694.703,59 lei
In urma evaluarii DGP AMPOPAM ,s-au semnat 5 contracte cu o valoare publica de 6.755.353,81 lei si au fost transmise spre verificare 5 proiecte care au fost selectate fara finantare, cu o valoare publica de 3.765.765,60 lei.

3. Masura 3 – Guvernanta locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului istoric si cultural al zonei.
Tipul apelului- competitiv cu termen limita de depunere.
Data si ora de la care s-au depus cereri de finanțare: 16.04.2018, ora 15.00
Data și ora limită până la care s-au depus cereri de finanțare: 22.06.2018, ora 15.00.
Suma totală alocată -16.362.695,00 lei echivalentul a 3.670.000,00 euro.
Au fost depuse 24 proiecte , dintre care:
a) 13 proiecte selectate cu finantare cu o valoare publica de 15.596.741,21 lei
c) 9 proiecte respinse cu o valoare publica de 7.180.418,08 lei
d) 2 proiecte retrase cu o valoare publica de 912.376,20 lei

In urma evaluarii DGP AMPOPAM ,s-au semnat 13 contracte cu o valoare publica de 15.596.741,21 lei.

Mentionam faptul ca depunerea Cererilor de Finantare a fost realizata pe suport hartie, deoarece sistemul de depunere electronica MySMIS nu era funcțional la momentul lansării apelurilor, iar in prezent, avand in vedere faptul ca sistemul electronic MySMIS a devenit funcțional, toti beneficiarii au obligatia de a introduce cererea de finantare in sistemul informational, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Articolul precedentPrima Policlinică REGINA MARIA din Tulcea, servicii de sănătate de înaltă calitate pentru pacienții din regiune
Articolul următorMesaje de Crăciun – realitateadetulcea.net