Activitatea din agricultura tulceană, pentru primele 7 luni ale acestui an, se prezintă cu rezultate foarte bune ce au fost prezentate într-o conferinţă de presă de conducerea Direcţiei Agricole Tulcea, reprezentată de Maria Mahu, director executiv şi Mirela Miiler, director executiv adjunct.

„Această activitate este realizată cu eforturile cumulate ale tuturor factorilor implicaţi, în special ale fermierilor şi instituţiilor colaboratoare, reuşind, în primele şapte luni din an, să obținem rezultate importante privind absorbția fondurilor europene, acordarea la timp a subvenţiilor, precum şi la accesarea programelor de sprijinire a produselor deficitare, a colectării şi comercializării lânii şi a programelor de încurajare a agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale. Efortul comun depus oglindeşte realizările obţinute, astfel că le adresăm mulţumiri tuturor colaboratorilor noştri care au pus umărul la atingerea obiectivelor şi obţinerea unor rezultate bune în agricultură”a declarat încă de la începutul conferinţei de presă Maria Mahu.

Acordarea subvenţiilor şi absorbţia fondurilor europene

Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură, precum şi măsurile şi ajutoarele de stat contribuie la atingerea obiectivelor propuse iar în campania de depunere/primire cereri unice de plată pentru 2018, personalul Direcţiei Agricole Tulcea s-a implicat în consilierea şi informarea fermierilor ce nu s-au prezentat la centrele APIA şi a sprijinit încadrarea depunerii cererilor în termenul limită de 15 mai 2018. În urma mobilizării fermierilor, primarilor şi a medicilor veterinari concesionari, prin acţiunea comună cu APIA Tulcea, campania de primire a cererilor unice de plată a fost finalizată cu succes, la termenul stabilit.

În plus, personalul Direcţiei Agricole Tulcea cu atribuţii în formare profesională, promovare și elaborare proiecte a desfăşurat activităţi de informare a producătorilor agricoli privind normele şi cerinţele de ecocondiţionalitate, măsurile PNDR 2014-2020, schemele de plăţi care se aplică în agricultură, Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, codul de bune practici agricole, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor, consiliere  şi asistenţă tehnică de specialitate. Acţiunile de identificare a potenţialilor beneficiari ai măsurilor PNDR, submăsurile 6.1-40 şi 6.3-50 facilitează organizarea cursurilor de calificare a producătorilor agricoli pe grupuri ţintă, precum şi instruirea beneficiarilor măsurilor PNDR 2014-2020.

„În perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2018, la Direcţiei Agricole Tulcea au fost organizate 8 cursuri de calificare a producătorilor agricoli: 3 cursuri lucrător în creşterea animalelor – 24 beneficiari, 3 cursuri lucrător în cultura plantelor – 101 beneficiari şi 2 cursuri apicultor – 19 beneficiari. Au fost organizate cursuri de instruire pentru: măsura 10 – 13 cursanţi, măsura 11 – 2 cursanţi, măsura 6.1 – 51 cursanţi şi măsura 6.3 – 7 cursanţi.”, a precizat Maria Mahu.

Reabilitarea infrastructurii de irigaţii

Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România are ca rezultate în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2018 un număr de 47 obiective de irigaţii cu investiţii aprobate.

Programul naţional realizat în această perioadă cuprinde ca şi suprafaţa contractată pentru irigaţii aproximativ 1 milion de hectare (inclusiv contracte sezoniere), 336 staţii de pompare irigaţii, 470 ştaţii desecare, constituirea de 36 noi Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii.

„Pe plan local, activitatea grupului tehnic de sprijin constituit în baza Ordinului 152/2017 are ca scop creşterea suprafeţelor agricole care se irigă, precum şi înfiinţarea şi revitalizarea Organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Grupul tehnic de sprijin este constituit din reprezentanţii Direcţiei Agricole Tulcea şi reprezentanţi ANIF – Unitatea de Administrare Tulcea, această colaborare urmărind atingerea obiectivelor prin eforturi comune.

La nivel naţional, livrarea gratuită a apei pentru irigații la staţiile de punere sub presiune s-a realizat pentru o lungime de 1600 km a canalelor umplute cu apă şi au fost instalate 260 de pompe ale ultilizatorilor.

Pe raza judeţului Tulcea, livrarea apei pentru irigații s-a realizat pentru o suprafaţă de 12.163 ha în amenajările unde s-au încheiat contracte: amenajarea Sarichioi, amenajarea Măcin-23 August, amenajarea 23 August-Isaccea, amenajarea Peceneaga-Turcoaia- Măcin. S-a continuat acţiunea de contractare, suprafaţa totală contractată la 31.07.2018 fiind de 29.232 ha în 7 amenajări  de irigaţii, livrarea gratuită a apei ducând la creşterea suprafeţelor contractate pentru care se solicită furnizarea apei pentru irigat” a mai spus Maria Mahu.

Amenajamente pastorale

Elaborarea de către specialiştii Direcţiei Agricole Tulcea a amenajamentelor pastorale aflate în lucru decurge etapizat, începând cu faza de documentaţie a suprafeţelor de păşune, identificarea în teren a trupurilor de păsune, zonelor de adăpat şi adăposturilor pentru animale, identificarea vegetaţiei specifice zonei, a căilor de acces şi a bazinelor hidrografice, identificarea zonelor care necesită lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor (supraînsămânţare, defrişare vegetaţie, îndepărtare pietre, nivelare muşuroaie etc.).

Din totalul de 51 de unităţi administrativ teritoriale ale judeţului Tulcea, au fost elaborate amenajamente pastorale pentru 34 unităţi administrativ teritoriale cu o suprafaţă de 42.771,1736 ha, în lucru se află studii pentru 7 unităţi administrativ teritoriale cu o suprafaţă de 10435,6233 ha, iar un număr de 4 unităţi administrativ teritoriale nu au în proprietate păşune. Sunt în stadiu de discuţii cu reprezentanţi ai primăriilor un număr de 6 unităţi administrativ teritoriale pentru demararea lucrărilor ce ţin de elaborarea amenajamentului pastoral.

Articolul precedentUn om era să moară înecat în zona falezei, din cauza neglijenței „unora”
Articolul următor„Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca” – peste așteptările organizatorilor