Consiliul Judeţean Tulcea va beneficia de o finanţare nerambursabilă de 27 milioane euro prin intermediul Strategiei SUERD. Finanţarea este acordată pentru modernizarea unor tronsoane din drumurile judeţene DJ 222 F şi respectiv DJ 222 G în lungime totală de 46 de kilometri.

Contractul a fost semnat azi de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Dumitru Mergeani, şi Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

„Vor fi o serie de lucrări importante pe cele două tronsoane de peste 29 de kilometri între Traianu şi Dăeni, respectiv de peste 16 kilometri de la limita de judeţ prin Făgăraşu Nou spre DN 22. Vorbim despre o cale de rulare în două straturi de asfalt, modernizarea a cinci staţii de autobuz, şase poduri mari cu deschidere de peste 5 metri, marcaje moderne cu treceri de pietoni dotate cu panouri fotovoltaice, trotuare în toate localităţile inclusiv o pistă de biciclete de peste 1,3 kilometri în localitatea Traianu. Dacă în zona de extravilan lăţimea drumului va rămâne aceeaşi, în localităţi acestea vor fi lăţite la opt metri.”, a declarat Nicu Mihai, managerul de proiect.

Prezentă la Tulcea în calitate de reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, secretarul de stat Sirma Caraman a declarat: „Pentru acest proiect conducerea Consiliului Judeţean Tulcea merită în mod deosebit felicitări pentru că este un apel competitiv non-ITI, adică a fost în competiţia naţională şi a obţinut un punctaj foarte bun. Înţeleg că în momentul de faţă Consiliul Judeţean Tulcea, cu ce are în execuţie, contractare şi în perspectiva contractării va avea aproape toate drumurile judeţene modrnizate ceea ce este mare lucru. O dovadă în plus că echipele de implementare proiecte europene din consiliile judeţene au căpătat experienţă şi îi felicit pe această cale pe toţi pentru că ne cresc nouă gradul de absorbţie a fondurilor eurooene”, a declarat Sirma Caraman.

Prezentare Proiect „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul
TRAIAN – PECENEAGA – OSTROV – DĂENI – FAGARASU NOU”
Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea și Unitatea Administrativ Teritorială Comună Cerna, Unitatea Administrativ Teritorială Comună Topolog, Unitatea Administrativ Teritorială Comună Ostrov, Unitatea Administrativ Teritorială Comună Dăeni, Unitatea Administrativ Teritorială Comună Peceneagă, lider fiind Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar al finanțării, va semna contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport pe traseul Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni – Fagarasu Nou”, cod SMIS 119221, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (apel dedicat Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării –SUERD).
Valoarea totală a proiectului este: 128.928.575,62 lei, (aprox. 27.142.858 euro) din care:
Valoare totală eligibilă: 128.822.162,71 lei
Valoare totală neeligibilă: 106.412,91 lei
CONTRIBUȚIE Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Tulcea 2.682.856,17 lei, din care:
Contribuția la cheltuieli eligibile (2%): 2.576.443,26 lei
Contribuția la cheltuieli neeligibile: 106.412,91 lei
Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 126.245.719,45 lei
(Sursa de finanţare: 85% – FEDR; 13% – Buget de stat)
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea coridorului TEN-T (Constanţa – Tulcea – Brăila – Galaţi) prin modernizarea traseului Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni – Fagarasu Nou.
Obiectivele specifice al proiectului sunt constituite din:
• creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe traseul Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni – Fagarasu Nou, prin îmbunătățirea calității rutiere;
• creearea de noi facilități de acces și mobilitate prin modernizarea de stații pentru pasageri;
• creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței rutiere.
Aceste obiective pot fi atinse prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, crearea unui sistem de management inovativ capabil să asigure sinergia tuturor stakeholder-ilor pentru scoaterea din izolare şi crearea unui mediu economic propice dezvoltării durabile a zonei. Se va realiza astfel conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN T, obiectiv care se încadrează în domeniul major de intervenţie al Axei Prioritare 6 a Programului Operațional Regional „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță regională”.
Durata proiectului este de 36 luni din care:
– Execuţie lucrări 24 luni
Proiectul are ca obiect modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Traian – Peceneaga–Ostrov–Daeni–Fagarasu Nou.
Lungimea totală a sectoarelor de drum aflate pe teritoriul județului Tulcea supuse modernizării este de L=46,332 km.
TRONSOANELE DE DRUM MODERNIZATE
În cadrul acestui proiect, modernizarea drumului județean este împărțită în două tronsoane:
Ř Tronsonul I al drumului județean DJ 222F km 17+047 – km 46+877, face legătura între localitățile Daeni–Ostrov–Peceneaga–Traian (Intersecţia cu DJ 222B, km 55+531), având o lungime de 29,830 km. Ř Tronsonul II al drumului județean DJ 222G, km 0+000 – km 16+502, face legătura între localităţile Daeni–Fagarasu Nou–Drumul Naţional DN 22A(km. 50+250) cu o lungime de 16,502 km.
Tronsoanele de drum județean, propuse spre a fi modernizate în cadrul proiectului, constituie unică legătură cu drumul național DN22A prin care se asigură conectivitatea indirectă la coridorul TEN-T (drumul național DN22 -E87 Constantă – Tulcea – Brăila – Galați).
Activitatea de Modernizare infrastructură de transport regional cuprinde:
Activitatea de modernizare infrastructură de transport regional pe traseul
Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni – Fagarasu Nou pe o lungime de 46,332 km.
Lucrările proiectate constau în principal din:
– înălțarea liniei roșii a drumului, pe o grosime medie de 30-35 cm prin aşternerea structurii rutiere noi peste structura rutieră existentă, între km 21+000 și km 22+000 a DJ 222F, din cauza faptului că în perioadele în care apele Dunării cresc, acestea indundă drumul, producând infiltrații în infrastructura acestuia;
– repararea defecţiunilor de tipul burduşirilor şi a refulărilor de margine;
– realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în 2 straturi, prin frezarea straturilor asfaltice existente;
– aducerea drumurilor judeţene la parametrii corespunzători clasei tehnice IV, prin realizarea casetelor de lărgire a structurii rutiere;
– amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale prin: amenajarea de şanţuri pereate şi nepereate, precum şi de rigole carosabile din beton și reparaţia podeţelor existente şi completarea acestora cu podete noi, acolo unde acest lucru este necesar;
– amenajarea acceselor laterale şi/sau a drumurilor laterale prin asfaltare pe o lungime ce nu va depăşi limita de proprietate a Consiliului Judeţean Tulcea;
– amenajarea de trotuare pentru circulaţia pietonală în intravilanul localităţilor, acolo unde limitele de proprietate permit acest lucru;
– amenajarea de piste de ciclişti în intravilanul localităţilor, acolo unde limitele de proprietate permit acest lucru;
– amenajarea stațiilor de autobuz cu alveole și dotate cu mobilier;
– realizarea semnalizării orizontale verticale pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere;
– realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc;
– realizarea de locuri de parcare noi sau refugii, acolo unde terenul permite, fără intervenţii masive la terasamente.
2. Activitatea de reabilitare și modernizare poduri
Se vor reabilita și moderniza 6 poduri:
1. POD PESTE CANAL la km 9+442 – pe DJ 222G
2. POD PESTE PÂRÂU la km 12+586 – pe DJ 222G
3. POD PESTE CANAL la km 17+465 – pe DJ 222F
4. POD PESTE VALEA PUNGII la km 18+971 – pe DJ 222F
5. POD PESTE VALEA ROSTILOR la km 24+542 – pe DJ 222F
6. POD PESTE VALEA HOGEI la km 30+606 – pe DJ 222F.
3.Activitatea de refacere a mediului înconjurător aferent infrastructurii de transport
Soluţiile tehnice de modernizare a drumurilor propuse în proiect au în vedere armonizarea relaţiei drumului cu mediul înconjurător. Lucrările proiectate nu sunt poluante și îmbunătățesc condițiile de protecţie a mediului înconjurător.
Implementarea proiectului va genera următoarele:
Proiectul va fi implementat prin acțiuni prietenoase fără acțiuni care pot duce la afectarea negativă a calității mediului înconjurător. Vopseaua utilizată pentru realizarea marcajelor va avea în proprietate antiderapante reflectorizante şi o durată de viaţa cât mai ridicată (rezistente la uzura). Totodată aceasta vor fi realizate din materialele ecologice, prietenoase cu mediul înconjurător, astfel încât acesta să nu fie afectat. În dreptul trecerilor de pietoni, pentru o mai bună vizibilitate se vor amplasa indicatoare fig. G2, cu led-uri, alimentarea acestora făcându-se prin panouri cu energie electrică neconvenţionala fotovoltaice.
Protecția drumului față de efectele generate de fenomene meteorologice extreme- pentru protecția drumului județean, față de efectele generate de fenomene meteorologice extreme se va realiza pe coronamentul zidurilor de sprijin prin montarea de parapet metalic. Pentru asigurarea colectării evacuării și scurgerii apelor prin proiect se va urmări realizarea unor declivităţi în profil longitudinal şi transversal care să asigure scurgerea și evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe carosabil, dar şi utilizarea ca îmbrăcăminte a structurii rutiere a mixturilor asfaltice. Se vor amenaja accesele în curţi pentru fiecare proprietate astfel încât să se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale. Prin proiect se vor ridica la cota superioară a stratului de uzură toate capacele căminelor de vizitare a reţelelor existente.
Proiectul oferă accesibilitate către locații special destinate persoanelor care beneficiază de servicii sociale în centre rezidențiale, centre de zi, respectiv Centrul Profamilia Sâmbăta Nouă, unitate de protecție social rezidențială care funcționează în present sub denumirea ,,central de plasament Sâmbăta Nouă”. 5. Proiectul prevede facilități/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități Se vor amenaja în dreptul trecerilor de pietoni rampe de acces pentru persoanele cu handicap, prin coborârea bordurilor în dreptul acestora şi borduri teşite în dreptul acceselor.
Asigurarea creșterii portanței tronsonului de drum județean modernizat.
Capacitatea portantă a structurii proiectate s-a calculat conform “Analizei comportării sub trafic a structurii rutiere respectiv, verificarea la îngheț-dezgheț a sistemului rutier nou. În urma modernizării structurii rutiere cu straturi de fundație și noi straturi asfaltice, capacitatea portantă a drumului județean va crește.
Asigurarea creșterii vitezei medii de deplasare tronsonul de drum județean modernizat În urma modernizării traseului de drum județean viteza de deplasare va crește cu peste 30% (de la 46,7km/h la 60,9 km./h)
Asigurarea creșterii siguranței rutiere pe tronsonul de drum județean modernizat – va genera creșterea siguranței rutiere. O componentă principală a sistemului de orientare şi dirijare a traficului auto o constituie semnalizarea orizontală prin marcajele realizate pe suprafaţa părţii carosabile şi pe alte elemente situate în apropierea acesteia (borduri, parapeţi). Pe rampele podurilor, pe poduri şi pe podete, se vor monta parapeţi metalici de tip greu pentru sporirea siguranţei circulaţiei. Siguranţa circulaţiei va spori prin adăugarea a minim 3 elemente noi, fata de situaţia existentă, cum ar fi: Panourile fotovoltaice pentru alimentarea led-urilor de la trecerile de pietoni; Benzile rezonatoare pentru determinarea conducătorilor auto de a micşora viteza de deplasare în momentul apariţiei unui posibil obstacol pe traseu; Butonii reflectorizanţi pentru o mai bună vizibilitate pe timpul nopţii în punctele periculoase, etc.
Stimularea transportului public – proiectul vizează modernizarea a cinci stații de autobuz existente (DJ222F – km 18+510,km 38+480, km 38+525, km 46+430 dreapta,km 46+430 stânga). Alveolele staţiilor de autobuz au o lungime de 15 m, cu o lăţime de 3.0 m, vor fi dotate cu mobilier corespunzător.
Proiectul vizează un drum județean care asigură accesul către un oraș, respectiv către o gară feroviară – Traseul propus pentru modernizare facilitează accesul către judeţul Brăila prin punctul de trecere cu bacul existent în localitatea Piatra, comună Ostrov, judeţul Tulcea către localitatea Frecatei din judeţul Brăila.
Trafic auto relevant – conform rezultatelor recensământului național de circulație coordonat de CESTRIN în anul 2015, traficul mediu existent pe traseul reabilitat care face obiectul prezentului proiect este de 442,50 vehicule etalon pe zi.
REZULTATELE PROIECTULUI
Drum modernizat – 46,332 km
Amenajarea de trotuare – 9.400 mp
Amenajarea a 5 stații de autobuz cu alveole și dotate cu mobilier
Amenajarea de pistă de ciclişti pe DJ 222F în intravilanul localităţii Traian cu o lungime de 1350 ml (1,35 km)
– Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței:
1. Panourile fotovoltaice pentru alimentarea led-urilor de la trecerile de pietoni;
2. Benzile rezonatoare pentru determinarea conducătorilor auto de a micşora viteza de deplasare în momentul apariţiei unui posibil obstacol pe traseu;
3. Butonii reflectorizanţi pentru o mai bună vizibilitate pe timpul nopţii în punctele periculoase

Articolul precedentJudeţul Tulcea are 1556 de elevi înscrişi la Evaluarea Naţională. Examenul a început la ora 9.00
Articolul următorAccident pe strada Babadag din cauza neacordării de prioritate. Un om a fost rănit