Firma tulceană Coral SRL va demara, începând cu această lună, alături de o firmă din Bucureşti cu care s-a asociat, lucrările de proiectare, conservare, reconstituire parţială şi punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman din Ovidiu.

Primăria Ovidiu a atribuit pe 25 aprilie 2019 contractul pentru proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi executia de lucrări pentru obiectivul de investitii „Servicii de proiectare (întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor şi proiect tehnic de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata de execuţie a lucrărilor) şi execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţie „Sit arheologic Ovidiu- conservare, reconstituire parţială şi punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman”.

La procedura simplificată de achiziţie iniţiată pe 27 decembrie 2018 au participat asocierea Actaeon Invest SA- Research Consorzio Stabile Societate Consortile ARL- Princer SA- Groma Societa di Ingegneria SRLS Napoli Sucursala Bucureşti şi asocierea Coral SRL- Remon Proiect SRL. Câştigătoare a fost desemnată asocierea Coral SRL din Tulcea şi Remon Proiect SRL din Bucureşti.

Valoarea contractului este de 14.110.568,95 lei, valoarea totală eligibilă fiind 13.895.196,99 lei. Durata proiectului este de 73 de luni respectiv între data 01 februarie 2016 si 28 februarie 2022.

„Acest proiect își propune realizarea unei investiții locale prin punerea în valoare a unui sit patrimonial de excepție – castrul roman, monument înscris în lista monumentelor istorice de valoare. Castrul roman este înscris în Lista Monumentelor Istorice. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă punerea în valoare și reconstituirea parțială și punerea în valoare în vederea înscrierii în circuitul cultural – turistic al județului Constanța, a unei zone geografice deosebit de atractivă, cu o vastă încărcătură istorică determinată de existența monumentelor de arhitectură și a siturilor arheologice din perioada romană
Pe termen lung, aceasta inițiativa, asociata investițiilor sustenabile în turism și cultura, va permite de potențialul turistic și patrimoniul cultural al orașului Ovidiu – obiectiv de interes regional în identificarea și consolidarea identității proprii. Acest sit roman are o valoare excepționala științifică, dar și turistică.
Importanța științifică este cu totul deosebita și se datorează posibilității de a data exact stăpânirea romana asupra acestui teritoriu extracarpatic pentru o scurta perioada de timp. Astfel, pe baza descoperirilor din castrul de la Ovidiu se vor putea recupera date foarte relevante privind o serie de artefacte cu putere de datare (numeroase monede, amfore, sticla si ceramica) și se vor înregistra în detaliu aspecte tehnice de construcție care vor putea constitui termeni de referința pentru studiul epocii romane la nivel internațional.”, se arată în fundamentarea proiectului.

Potrivit cererii de finanţare, obiectivele specifice ale proiectului sunt

1. Îmbunatățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice, si promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii
2. Reabilitarea patrimoniului cultural național, respectiv a Castrului Roman, pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării turismului urban
3. Promovarea patrimoniului cultural al orașului Ovidiu în vederea creșterii numărului de turiști în municipiu cu 5% în primii 5 ani de după finalizarea proiectului
4. Crearea condițiilor pentru stimularea activităților socio-culturale, stimulatoare pentru dezvoltarea turismului și a vieții comunitare.

Articolul precedentDosare penale pentru conducere fără permis sau cu alcool în sânge
Articolul următorMai – O lună plină de evenimente în județul Tulcea