Institutul National de Cercetare-Dezvoltare (INCDDD) Tulcea şi Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Tulcea au încheiat anul acesta un Protocol de Colaborare pentru Educaţie Ecologică „Împreună pentru natură” prin care cele două instituţii şi-au propus aniversarea „Zilei cercetătorului și proiectantului din România” (19 noiembrie 2019) printr-o acțiune de plantare de puieți forestieri pentru susținerea regenerării pădurilor din județul Tulcea, pe teritoriul administrativ al Ocolului Silvic Niculițel.

„Încă din cele mai vechi timpuri pădurea a fost pentru om adăpost, sursă de hrană, protecție împotriva dezastrelor naturale cât și a celor provocate de factorii antropici și a jucat un rol important în viața planetei noastre, asigurând menținerea vieții și contribuind, de multe ori hotărâtor, la dezvoltarea societății omenești. Orice abordare responsabilă a dezvoltării durabile trebuie să ia în calcul două componente majore: resursele naturale și cele umane, conservarea și dezvoltarea lor intr-un echilibru armonios. De aceea o educație ecologică, bazată pe cunoașterea și respectul naturii, este o șansă la viață pentru umanitate.” se arată în acest protocol.

Potrivit conducerii INCDD, reprezentată de dr. biol. Marian Tudor, acţiunea are ca scop:

• conștientizarea și educarea ecologică a cetățenilor prin dezvoltarea spiritului civic și atitudinilor responsabile privind gospodărirea pădurilor și protecției mediului înconjurător,

• familiarizarea cu grija ce trebuie acordată permanent pădurii, factorul cel mai important în menținerea echilibrului ecologic,

• conștientizarea importanței unui mediu curat și sănătos și a dificultății menținerii acestuia,

• determinarea populației de a întreprinde ea însăși acțiuni de protejare a pădurii,

• dobândirea unor cunoștințe și abilități de înființare și conducere a unei plantații forestiere

• popularizarea și formarea conștiinței forestiere privind rolul și importanța pădurii, în temeiul Codului Silvic.

Articolul precedentPLUS Tulcea salută decizia adoptată astăzi de către Consiliul Național al partidului
Articolul următorLizieră de stejari la graniţa dintre cele două judeţe ale Dobrogei